<<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
120 66,3 € 18.6.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo voda budova OcU
119 0 € 18.6.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo voda budova knižnice
118 1,44 € 18.6.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo voda budova dom smútku
117 21,62 € 18.6.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo voda budova TJ šatne
116 28,82 € 18.6.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo voda budova nová MŠ
115 35,98 € 18.6.2018 Orange telefon Orange
114 4670,09 € 11.6.2018 Waste transport a.s. vývoz odpadov za 5/2018
103 20,8 € 11.6.2018 Inprost s.r.o. Obecné noviny rok 2018
113 216 € 7.6.2018 Ing. Ján Konôpka KOPAS -Therm MŠ Sielnica revízie tlakových nádob, nastavenie senzorov
111 51,8 € 5.6.2018 Slovak Telecom telefón 5/2018
109 207,2 € 5.6.2018 Základná škola s MŠ strava v HN 5/2018
108 54 € 5.6.2018 Osobný údaj.sk výkon zodpovednej osoby 6/2018
107 30 € 5.6.2018 SPP plyn budova OcU č. 210
106 77 € 5.6.2018 SPP plyn budova PZ č. 211
104 75 € 5.6.2018 SPP plyn budova nová MŠ
105 5 € 4.6.2018 SPP plyn budova knižnice
110 360 € 1.6.2018 Mapa Slovakia Digital s.r.o. ročný poplatok mapový portál
102 410,11 € 30.5.2018 Endenred Slovakia s.r.o. stravné lístky
101 29485,33 € 29.5.2018 Ján Drahoň Úprava a dobudovanie exteriéru MŠ
112 1050,43 € 25.5.2018 Pártystany záhradný stan

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: