<<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/256 25,09 € 27.04.2018 IVES Služby -program Matrika
DF2018/255 100 € 27.04.2018 Ing. Jozef Mercell Znalecký úkon - štúdia "Elektromobilita činnosť J1
DF2018/254 321,77 € 27.04.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 16.4.-22.4.2018
DF2018/253 90 € 26.04.2018 JUMA Trenčín s.r.o Odorná príprava - obsluha ručných píl
DF2018/252 115 € 26.04.2018 ER Projekt s.r.o. Odborná prehliadka bleskozvodu - Soblahov 470
DF2018/251 109,2 € 23.04.2018 Eres, a.s. Správa bytov za 4/2018
DF2018/250 592,03 € 23.04.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodnenie odpadu - vývoz na zberný dvor
DF2018/249 497,52 € 23.04.2018 Marius Pedersen a.s. Vývoz VOK - jarné upratovanie
DF2018/248 712,87 € 23.04.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodnenie odpadu - vývoz VOK jarné upratovanie
DF2018/247 2600 € 19.04.2018 Juraj Beták Kancelársky nábytok - nový OcÚ
DF2018/246 214,38 € 19.04.2018 Pavol Fabo Autoservis Autoservisné práce - Oktávia
DF2018/245 218,47 € 19.04.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 9.4.- 15.4.2018
DF2018/244 33,38 € 19.04.2018 REMONT Slovakia, s.r.o. Káva
DF2018/243 578,41 € 19.04.2018 VAŇSTAV s.r.o. Porez guľatiny
DF2018/242 67,09 € 19.04.2018 Orange Slovensko, a.s. Mobil OcÚ + starosta
DF2018/241 600 € 19.04.2018 Ing. Petra Vráblová Bilková Projektová dokumnetácia - Vstupný chodník do obce
DF2018/240 1986 € 17.04.2018 Martin Kohút - Stolárska výroba Ineteriérové dvere - 2.časť nový OcÚ
DF2018/239 18 € 16.04.2018 RZM a obci Stred.Povazia Seminár - správa registratúry
DF2018/238 334,45 € 16.04.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodnenie odpadu - vývoz na zberný dvor
DF2018/237 1098,13 € 16.04.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodnenie odpadu - pravidelný vývoz

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: