<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF209/2023 129,24 € 14.06.2023 Slovenská pošta a.s. PRAVDA 1.7.2023-31-12-2023
DF208/2023 12 € 14.06.2023 O2 Slovakia s.r.o vvs-kamera+signalizácia ou 6/2023
DF207/2023 4 € 14.06.2023 O2 Slovakia s.r.o VODO-signalizácia 6/2023
DF206/2023 37,37 € 14.06.2023 SLOVANET, a.s. VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 5/2023
DF205/2023 93,7 € 14.06.2023 PROGMA-Ing.Bebjakova VVS-toner,údržba VT
DF204/2023 570,5 € 12.06.2023 SSE-stredosl.energetika VVS+MŠ-plyn 6/2022
DF203/2023 114,2 € 12.06.2023 FIRE systém s.r.o Kultúra-MDD-Penidlo
DF202/2023 21,99 € 12.06.2023 Orange Slovensko a.s. Posielanie SMS občanom 6/2023
DF201/2023 47,66 € 09.06.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,270t 5/2023 OMV
DF200/2023 17,84 € 09.06.2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu 0,270t 5/2023 OMV
DF199/2023 655,44 € 09.06.2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu obec 9,920t 5/2023
DF197/2023 185,76 € 06.06.2023 Fidelity Trade s.r.o Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 5/2023
DF196/2023 19,4 € 02.06.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 5/2023
DF195/2023 101,12 € 29.05.2023 ABC Tiskárna-Pěkná Zuzana Kultúra-boxp vaky pre deti na MDD
DF194/2023 26,27 € 26.05.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF193/2023 652,2 € 26.05.2023 LABEKO, s.r.o VODO-analýza pitnej vody
DF192/2023 30 € 24.05.2023 LABEKO, s.r.o 8 b.j.-analýza vody z ČOV
DF191/2023 19,18 € 24.05.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF190/2023 47,86 € 24.05.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF189/2023 67,97 € 24.05.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF188/2023 79,05 € 24.05.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF187/2023 91,99 € 24.05.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF186/2023 4,04 € 24.05.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF185/2023 52,76 € 24.05.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF184/2023 360 € 24.05.2023 Sevald Jozef - Kovovýroba VZ-oprava zábradlia,výroba armatúry do betónu
DF183/2023 36,37 € 24.05.2023 SLOVANET, a.s. VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 4/2023
DF182/2023 585 € 24.05.2023 Drietomský Ľuboš Kultúra-Deň matiek
DF181/2023 100 € 19.05.2023 KALUMA, s.r.o Ing. Straka Prípr.a realizácia verejnej súťaže na výber
DF180/2023 151,17 € 19.05.2023 AMA Slovakia VZ-žacie lanko,ochr.okuliare,štít,chrániče
DF178/2023 62,35 € 16.05.2023 Slovak Telekom a.s. vvs-telefon st. 5/2023
DF177/2023 12,9 € 16.05.2023 O2 Slovakia s.r.o vvs-kamera+signalizácia ou 5/2023
DF176/2023 4 € 16.05.2023 O2 Slovakia s.r.o VODO-signalizácia 5/2023
DF175/2023 21,99 € 16.05.2023 Orange Slovensko a.s. Posielanie SMS občanom 5/2023
DF179/2023 894,5 € 15.05.2023 Technické služby vývoz domového odpadu 9,290t 4/2023
DF174/2023 117,6 € 15.05.2023 BOMAT, s.r.o Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 4/2023
DF173/2023 19,82 € 11.05.2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu 0,300t 4/2023 OMV
DF172/2023 75,7 € 11.05.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF171/2023 32,73 € 11.05.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF170/2023 10,16 € 11.05.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF169/2023 76,38 € 11.05.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF168/2023 132,75 € 11.05.2023 COOP JEDNOTA SENICA ŠJ-potraviny
DF167/2023 149,3 € 11.05.2023 COOP JEDNOTA SENICA ŠJ-potraviny
DF166/2023 164 € 10.05.2023 SSE-stredosl.energetika KD-TOMBA-elektrina 4,5,6/2023
DF165/2023 58 € 10.05.2023 SSE-stredosl.energetika 8 b.j.-elektrina 4,5,6/2023
DF164/2023 41 € 10.05.2023 SSE-stredosl.energetika DS-elektrina 4,5,6/2023
DF163/2023 1372 € 10.05.2023 SSE-stredosl.energetika VO-elektrina 4,5,6/2023
DF162/2023 1049 € 10.05.2023 SSE-stredosl.energetika MŠ-elektrina 4,5,6/2023
DF161/2023 1408 € 10.05.2023 SSE-stredosl.energetika VODOVOD-elektrina 4,5,6/2023
DF160/2023 149 € 10.05.2023 SSE-stredosl.energetika KD-elektrina 4,5,6/2023
DF159/2023 80 € 10.05.2023 SSE-stredosl.energetika VO-DOLINA-elektrina 4,5,6/2023
DF158/2023 570,5 € 10.05.2023 SSE-stredosl.energetika VVS+MŠ-plyn 5/2022
DF157/2023 148,61 € 09.05.2023 Fidelity Trade s.r.o Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 4/2023
DF156/2023 135,4 € 09.05.2023 COOP JEDNOTA SENICA Nájomné knižnica do 30.04.2024
DF155/2023 613,81 € 09.05.2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu obec 9,290t 4/2023
DF153/2023 310 € 05.05.2023 Mišík Filip VODO-oprava vody s materiálom
DF152/2023 80,28 € 03.05.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF151/2023 60,92 € 03.05.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF150/2023 86,86 € 03.05.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF149/2023 63,54 € 03.05.2023 COOP JEDNOTA SENICA ŠJ-potraviny
DF148/2023 19,4 € 03.05.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 4/2023
DF147/2023 22,8 € 03.05.2023 SOZA Autorský poplatok 2023
DF146/2023 147,4 € 26.04.2023 GigaPrint.sk s.r.o vvs-tonery
DF145/2023 23,3 € 26.04.2023 MRA 3D tlač-Andreanská M.Mgr. MŠ-výroba kľúčeniek
DF144/2023 9 € 25.04.2023 KOMENSKY, s.r.o MŠ-sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKÝ
DF143/2023 82,8 € 21.04.2023 Spoločná úradovňa samospravy n.o. Náklady za zdravotné a sociálne posudky 1-3/2023
DF142/2023 327,7 € 21.04.2023 Spoločná úradovňa samospravy n.o. Náklady stavebného úradu I.Q.2023
DF141/2023 199,2 € 21.04.2023 AUTODOPRAVA-Petrgalovič Radovan Prepravné-kultúra
DF140/2023 37,26 € 20.04.2023 SLOVANET, a.s. VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 3/2023
DF139/2023 90,63 € 19.04.2023 COOP JEDNOTA SENICA ŠJ-potraviny
DF138/2023 24,66 € 19.04.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF137/2023 91,7 € 19.04.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF136/2023 4,33 € 19.04.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF135/2023 36,11 € 19.04.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF134/2023 886,9 € 19.04.2023 Technické služby vývoz domového odpadu 9,490t 3/2023
DF133/2023 66 € 19.04.2023 REGAS, s.r.o ŠJ-odb.prehliadka a skúška plynového spotrebiča
DF132/2023 62,35 € 19.04.2023 Slovak Telekom a.s. vvs-telefon st. 4/2023
DF131/2023 250 € 19.04.2023 MEDEX Slovakia s.r.o Vyprac.žiadosti o NFP na riešenie migračných
DF130/2023 11,76 € 17.04.2023 O2 Slovakia s.r.o vvs-kamera+signalizácia ou 4/2023
DF129/2023 4 € 17.04.2023 O2 Slovakia s.r.o VODO-signalizácia 4/2023
DF128/2023 627,02 € 14.04.2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu obec 9,490t 3/2023
DF126/2023 23,13 € 14.04.2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu 0,350t 3/2023 OMV
DF125/2023 327,58 € 14.04.2023 MARK-Miloš Marianek TJ budova-oprava okna
DF124/2023 21,99 € 13.04.2023 Orange Slovensko a.s. Posielanie SMS občanom 4/2023
DF123/2023 40,36 € 12.04.2023 COOP JEDNOTA SENICA ŠJ-potraviny
DF122/2023 58,04 € 12.04.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF121/2023 122,57 € 12.04.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF120/2023 2,94 € 12.04.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF119/2023 65,6 € 12.04.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF118/2023 1106,4 € 12.04.2023 TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. aktualizácia programu na základe zmluvy
DF117/2023 45,86 € 12.04.2023 EMBA Trade, s.r.o matrika-archívne krabice
DF479/2022 178,6 € 11.04.2023 M+M trans SK s.r.o vývoz kontajnerov 3/2023
DF198/2023 264 € 11.04.2023 M+M trans SK s.r.o vývoz kontajnerov 3/2023
DF154/2023 47,66 € 11.04.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,300t 4/2023 OMV
DF116/2023 66,3 € 11.04.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF115/2023 49,28 € 11.04.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF113/2023 148,61 € 11.04.2023 Fidelity Trade s.r.o Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 3/2023
DF112/2023 570,5 € 11.04.2023 SSE-stredosl.energetika VVS+MŠ-plyn 4/2022
DF111/2023 47,66 € 11.04.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,350t 3/2023 OMV
DF110/2023 86,4 € 11.04.2023 TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. aktualizácia programu na základe zmluvy-kataster
DF109/2023 250 € 11.04.2023 Polák František Správa IKT 3/2023
DF108/2023 16,98 € 04.04.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF107/2023 41,4 € 04.04.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF106/2023 19,4 € 04.04.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 3/2023
DF105/2023 288 € 04.04.2023 SOMO-Peťovský Jozef PO a BOZP za I. štvrťrok 2023
DF104/2023 75,7 € 04.04.2023 NOMIland s.r.o. MŠ-inventár+poštovné
DF103/2023 112,8 € 04.04.2023 MADE spol.s.r.o. Systémová podpora URBIS 1.4.23-30.6.2023
DF101/2023 288 € 27.03.2023 Péli Erik Drvenie drevného odpadu
DF99/2023 62,32 € 24.03.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF98/2023 45,39 € 24.03.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF97/2023 31,91 € 24.03.2023 COOP JEDNOTA SENICA ŠJ-potraviny
DF96/2023 55,14 € 24.03.2023 COOP JEDNOTA SENICA ŠJ-potraviny
DF95/2023 44,41 € 24.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF94/2023 0,76 € 24.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF93/2023 75,44 € 24.03.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF92/2023 111,13 € 24.03.2023 COOP JEDNOTA SENICA ŠJ-potraviny
DF114/2023 110,83 € 24.03.2023 COOP JEDNOTA SENICA ŠJ-potraviny
DF102/2023 27,81 € 24.03.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF100/2023 86,56 € 24.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF91/2023 38,28 € 20.03.2023 SLOVANET, a.s. Registrácia domény-poplatok
DF90/2023 210 € 20.03.2023 Mišík Filip VODO-oprava vody s materiálom
DF89/2023 19,11 € 17.03.2023 SSE-stredosl.energetika VO DOLINA-elektrina-vyúčtovanie-nedoplatok
DF88/2023 60,75 € 17.03.2023 Slovak Telekom a.s. vvs-telefon st. 3/2023
DF87/2023 100 € 17.03.2023 Mikroregion Beckov-Zel.voda-Bezovec členský príspevok 2023-mikroregion
DF86/2023 39,43 € 15.03.2023 SLOVANET, a.s. VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 2/2023
DF85/2023 886,1 € 15.03.2023 Technické služby vývoz domového odpadu 13,85t 2/2023
DF84/2023 570,5 € 15.03.2023 SSE-stredosl.energetika VVS+MŠ-plyn 3/2022
DF83/2023 4 € 15.03.2023 O2 Slovakia s.r.o VODO-signalizácia 3/2023
DF82/2023 12 € 15.03.2023 O2 Slovakia s.r.o vvs-kamera+signalizácia ou 3/2023
DF81/2023 21,99 € 13.03.2023 Orange Slovensko a.s. Posielanie SMS občanom 3/2023
DF80/2023 116,97 € 13.03.2023 COOP JEDNOTA SENICA ŠJ-potraviny
DF79/2023 4,24 € 13.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF78/2023 103,62 € 13.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF77/2023 50,23 € 13.03.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF76/2023 58,39 € 13.03.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF75/2023 197,41 € 13.03.2023 COOP JEDNOTA SENICA ŠJ-potraviny
DF74/2023 140 € 09.03.2023 RABARA Peter vvs+mš-odbor.prehliadku plynového zariadenia
DF73/2023 47,66 € 06.03.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,220t 2/2023 OMV
DF72/2023 90 € 06.03.2023 RUAGRO, s.r.o 8 b.j. - vývoz fekálií ČOV
DF71/2023 111,46 € 06.03.2023 Fidelity Trade s.r.o Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 2/2023
DF70/2023 574,17 € 06.03.2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu obec 8,690t 2/2023
DF69/2023 14,53 € 06.03.2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu 0,220t 2/2023 OMV
DF127/2023 641,56 € 06.03.2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie veľkobjem.odpadu obec 9,71t 3/2023
DF68/2023 19,4 € 02.03.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 2/2023
DF67/2023 250 € 02.03.2023 Polák František Správa IKT 2/2023
DF66/2023 1347,6 € 01.03.2023 PROGMA-Ing.Bebjakova VVS-disky,údržba VT
DF65/2023 134,16 € 28.02.2023 KVETY.SK Kultúra-MDŽ-kvety
DF64/2023 216 € 27.02.2023 SOMO-Peťovský Jozef PO a BOZP-hodnotenie rizík
DF63/2023 59,81 € 27.02.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF62/2023 52,8 € 27.02.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF61/2023 73,2 € 27.02.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF60/2023 4,84 € 27.02.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF59/2023 769,44 € 24.02.2023 Spoločná úradovňa samospravy n.o. Náklady stavebného úradu III.Q.2022
DF58/2023 260 € 21.02.2023 PROGMA-Ing.Bebjakova VVS-ESET-antivírusový program
DF57/2023 1278,5 € 21.02.2023 Technické služby vývoz domového odpadu 13,85t 01/2023
DF56/2023 60,75 € 21.02.2023 Slovak Telekom a.s. vvs-telefon st. 2/2023
DF55/2023 29,9 € 20.02.2023 INFRA Slovakia s.r.o. MŠ-učebné pomôcky
DF54/2023 61,03 € 16.02.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF53/2023 15,85 € 16.02.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF52/2023 32,5 € 16.02.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF51/2023 37,92 € 16.02.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF50/2023 40,42 € 16.02.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF49/2023 50,01 € 16.02.2023 COOP JEDNOTA SENICA ŠJ-potraviny
DF48/2023 103,62 € 16.02.2023 COOP JEDNOTA SENICA ŠJ-potraviny
DF47/2023 12,12 € 16.02.2023 O2 Slovakia s.r.o vvs-kamera+signalizácia ou 2/2023
DF46/2023 4,24 € 16.02.2023 O2 Slovakia s.r.o VODO-signalizácia 2/2023
DF45/2023 40,27 € 16.02.2023 SLOVANET, a.s. VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 01/2023
DF44/2023 65,34 € 16.02.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF43/2023 24,19 € 16.02.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF42/2023 915,1 € 14.02.2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu obec 13,850t 1/2023
DF41/2023 570,5 € 14.02.2023 SSE-stredosl.energetika VVS+MŠ-plyn 2/2022
DF40/2023 21,99 € 14.02.2023 Orange Slovensko a.s. Posielanie SMS občanom 2/2023
DF39/2023 29,15 € 14.02.2023 ZSE energia,a.s. Odvodňovací systém-elektrina-vyúčtovanie-nedoplato
DF38/2023 185,76 € 09.02.2023 Fidelity Trade s.r.o Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 1/2023
DF37/2023 22,46 € 09.02.2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu 0,340t 1/2023 OMV
DF36/2023 47,66 € 09.02.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,340t 1/2023 OMV
DF35/2023 72,24 € 09.02.2023 Centrum polygrafických služieb vvs-matrika-tlačivá,overovacie knihy
DF34/2023 51,6 € 06.02.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF33/2023 60,23 € 06.02.2023 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF32/2023 19,19 € 06.02.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF31/2023 146,53 € 06.02.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF30/2023 25,83 € 06.02.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF29/2023 2,8 € 06.02.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF28/2023 250 € 03.02.2023 Polák František Správa IKT
DF27/2023 19,4 € 03.02.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 1/2023
DF26/2023 38,4 € 31.01.2023 Slovgram Autorský poplatok-Slovgram
DF25/2023 160 € 31.01.2023 Surovský Miroslav MŠ-tepovanie kobercov
DF24/2023 109 € 25.01.2023 LEDUM Kamara SK s.r.o vvs-tonery farebné+poštovné
DF23/2023 170,13 € 20.01.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF22/2023 6,06 € 20.01.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF21/2023 60,75 € 18.01.2023 Slovak Telekom a.s. vvs-telefon st. 1/2023
DF20/2023 21,97 € 16.01.2023 Orange Slovensko a.s. Posielanie SMS občanom 1/2023
DF19/2023 4 € 16.01.2023 O2 Slovakia s.r.o VODO-signalizácia 1/2023
DF18/2023 12 € 16.01.2023 O2 Slovakia s.r.o vvs-kamera+signalizácia ou 1/2023
DF17/2023 62 € 12.01.2023 SSE-stredosl.energetika 8 b.j.-elektrina 1,2,3/2023
DF16/2023 174 € 12.01.2023 SSE-stredosl.energetika KD-elektrina 1,2,3/2023
DF15/2023 42 € 12.01.2023 SSE-stredosl.energetika DS-elektrina 1,2,3/2023
DF14/2023 1673 € 12.01.2023 SSE-stredosl.energetika VO-elektrina 1,2,3/2023
DF13/2023 1237 € 12.01.2023 SSE-stredosl.energetika MŠ-elektrina 1,2,3/2023
DF12/2023 1852 € 12.01.2023 SSE-stredosl.energetika VODOVOD-elektrina 1,2,3/2023
DF11/2023 83 € 12.01.2023 SSE-stredosl.energetika VO-DOLINA-elektrina 1,2,3/2023
DF10/2023 183 € 12.01.2023 SSE-stredosl.energetika KD-TOMBA-elektrina 1,2,3/2023
DF9/2023 23,53 € 11.01.2023 DUNA Fruit s.r.o ŠJ-potraviny
DF8/2023 250 € 05.01.2023 Polák František Správa IKT 1/2023
DF7/2023 115,2 € 05.01.2023 SOMI s.r.o. Upgrade na rok 2023
DF6/2023 76,4 € 03.01.2023 ZMO Stredneho Povazia ZMO stredného považia-členský príspevok
DF5/2023 35 € 03.01.2023 RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o MŠ-škola-manažment,ekonomika,legislatíva
DF4/2023 100 € 03.01.2023 MADE spol.s.r.o. Systémová podpora URBIS 1.1.23-31.3.2023
DF3/2023 57,54 € 03.01.2023 UNIQA poisťovňa a.s. DHZ-úrazové poistenie
DF2/2023 106,96 € 03.01.2023 ZMO JE Jasl.Bohunice ZMO Jaslovské Bohunice
DF1/2023 60,56 € 03.01.2023 ZPOZ-Zbor pre obcianské .zalezitosti ZPOZ-členský príspevok

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: