<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/289 700 € 19.09.2023 PARCELA Miroslav Dobiaš Geometrický plán 78/2023-vecné bremeno k vod.zdr.
DF2023/288 22,51 € 19.09.2023 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 14.8.-10.9.2023
DF2023/287 1299 € 19.09.2023 KRAIN, s.r.o. Kálnické ozveny 1/2023
DF2023/286 1080 € 18.09.2023 N.M. - Audit, s.r.o. Overenie KUZ za rok 2022
DF2023/285 662,67 € 13.09.2023 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 8/23
DF2023/284 931,58 € 13.09.2023 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 8/23
DF2023/283 240 € 12.09.2023 Autodoprava Radovan Petrgalovič Preprava dňa 1.9.2023-BB a späť - Deň kroja
DF2023/282 420 € 11.09.2023 Gemini Group, s.r.o. Vypracovanie ŽoNFP - "Riešenie migračných výziev
DF2023/281 929,2 € 11.09.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 8/23 - VO, Kl.dôch., KD
DF2023/280 278,18 € 08.09.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 8/2023 - ČS, Stoky
DF2023/279 54 € 08.09.2023 VJ control, s.r.o. Mobilný internet pre kamerový systém ČS - 8/23
DF2023/278 442,47 € 07.09.2023 K.O.S.,s r.o. Vývoz a zneškodnenie VOK 18.8.2023
DF2023/277 378 € 07.09.2023 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 8/23
DF2023/276 47,5 € 07.09.2023 Obec Beckov Vývoz fekálií zo zdrav.stred.
DF2023/275 36 € 07.09.2023 noGrey s.r.o. Graficé práce - Logotyp vo vektoroch
DF2023/274 324 € 06.09.2023 Fidelity Trade, s.r.o. Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 8/23
DF2023/273 16 € 06.09.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 9/23 - Kl.dôch.
DF2023/272 202 € 06.09.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 9/23 - KD
DF2023/271 135 € 06.09.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 9/23 - zdrav.stred.
DF2023/270 51 € 06.09.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 9/23 - PZ
DF2023/269 10,55 € 06.09.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 9/23 - 8 b.j.
DF2023/268 170,45 € 06.09.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 9/23 - obec
DF2023/267 30,35 € 02.09.2023 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 8/2023 - obec
DF2023/266 46,8 € 31.08.2023 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 8/2023
DF2023/265 179,21 € 31.08.2023 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 8/2023
DF2023/264 39,82 € 28.08.2023 TOP SERVIS IT, a.s. Vyúčtovanie kópií 8/2023
DF2023/263 1495,04 € 28.08.2023 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravovacie poukážky
DF2023/262 120 € 25.08.2023 Miloš Valovič Záhradnícke práce v obci
DF2023/261 990 € 23.08.2023 PROROZVOJ, s.r.o. Externý manažment projektu "WIFI pre Teba"
DF2023/260 30 € 23.08.2023 Slovak Telecom Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariaden
DF2023/259 22,51 € 21.08.2023 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 17.7.-13.8.2023
DF2023/258 2282 € 17.08.2023 FIDRICH MILAN TOP FIRE Zásahový odev, materiál pre DHZ
DF2023/257 3220 € 10.08.2023 Profi-stavba, s.r.o. Oprava strechy a komínov na Ševčíkovci
DF2023/256 96 € 10.08.2023 SPP - distribúcia, a.s. Poplatok za vyjadrenie k PD - kanalizácia
DF2023/255 687,67 € 10.08.2023 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 7/23
DF2023/254 931,58 € 10.08.2023 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 7/23
DF2023/253 155,4 € 10.08.2023 BOMAT s.r.o. Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
DF2023/252 342,28 € 09.08.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 7/2023 - KD
DF2023/251 30,07 € 07.08.2023 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 7/2023 - obec
DF2023/250 259,2 € 07.08.2023 Fidelity Trade, s.r.o. Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 7/23
DF2023/249 16 € 07.08.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 8/23 - Kl.dôch.
DF2023/248 202 € 07.08.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 8/23 - KD
DF2023/247 135 € 07.08.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 8/23 - zdrav.stred.
DF2023/246 51 € 07.08.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 8/23 - PZ
DF2023/245 463,36 € 07.08.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 7/2023 - ČS, Stoky
DF2023/244 538,54 € 07.08.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 7/23 - VO, Kl.dôch.
DF2023/243 378 € 07.08.2023 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 7/23
DF2023/242 77,78 € 07.08.2023 BETRIMAX, s.r.o. Vrecia PP tkané 60x110 cm
DF2023/241 54 € 04.08.2023 VJ control, s.r.o. Mobilný internet pre kamerový systém ČS - 7/23
DF2023/240 10,55 € 04.08.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 8/23 - 8 b.j.
DF2023/239 170,45 € 04.08.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 8/23 - obec
DF2023/238 46,8 € 31.07.2023 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 7/2023
DF2023/237 25,51 € 31.07.2023 TOP SERVIS IT, a.s. Vyúčtovanie kópií 7/2023
DF2023/236 153,73 € 28.07.2023 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 7/2023
DF2023/235 450 € 27.07.2023 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby - apríl, máj, jún 2023
DF2023/234 700 € 25.07.2023 PARCELA Miroslav Dobiaš Zameranie vodného zdroja Klokočovka a Stoky
DF2023/233 433,86 € 24.07.2023 Mesto Nove Mesto n/V-SUS Činnosť stavebného úradu za II. štvrťrok 2023
DF2023/232 114,6 € 21.07.2023 SOFTIP a.s. Podpora APV 7.-9./23
DF2023/231 22,51 € 21.07.2023 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 19.6.-16.7.2023
DF2023/230 92 € 19.07.2023 DATATRADE s.r.o. Prístup na obce.info 8.8.-7.8.2024
DF2023/229 792 € 19.07.2023 MUNIPOLIS, s.r.o. Licencia na komunikačný systém MUNIPOLIS
DF2023/228 46,8 € 18.07.2023 INISOFT, s.r.o. Školenie - ENVITA Odpady - 20.7.2023
DF2023/227 143,9 € 18.07.2023 Maroš Valovič Údržba vozidla Fabia
DF2023/226 646,01 € 13.07.2023 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 6/23
DF2023/225 931,58 € 13.07.2023 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 6/23
DF2023/224 210,59 € 12.07.2023 Mikroregion Be-ZV-Bez Členský príspevok na rok 2023 - doplatok
DF2023/223 16,2 € 11.07.2023 Firesystem, s.r.o. Olej do mašiny - DHZ
DF2023/222 451,98 € 11.07.2023 REDES Doplomy, trofeje - Pohár starostu obce
DF2023/221 813,8 € 11.07.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 6/23 - VO, Kl.dôch., KD
DF2023/220 496,64 € 10.07.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 6/2023 - ČS, Stoky
DF2023/219 54 € 10.07.2023 VJ control, s.r.o. Mobilný internet pre kamerový systém ČS - 6/23
DF2023/218 721,97 € 10.07.2023 K.O.S.,s r.o. Vývoz a zneškodnenie VOK 6.6.2023
DF2023/217 259,2 € 10.07.2023 Fidelity Trade, s.r.o. Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 6/23
DF2023/216 21,74 € 07.07.2023 RAMIRENT, s.ro. Prenájom Aku ofukovač 525iB
DF2023/215 650 € 07.07.2023 Oberfrank Group, s.r.o. Studený vrecovaný asfalt
DF2023/214 378 € 07.07.2023 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 6/23
DF2023/213 177,48 € 06.07.2023 RM Gastro - JAZ s.r.o. Pohár na šampanské Flétna
DF2023/212 27 € 06.07.2023 AVE-MOTO, s.r.o. Hadica, rýchlospojka-oprava zdvíhacieho ramena
DF2023/211 170,45 € 06.07.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en.7/23 - obec
DF2023/210 10,55 € 06.07.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 6/23 - 8 b.j.
DF2023/209 16 € 06.07.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 7/23 - Kl.dôch.
DF2023/208 202 € 06.07.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 7/23 - KD
DF2023/207 135 € 06.07.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 7/23 - zdrav.stred.
DF2023/206 51 € 06.07.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 7/23 - PZ
DF2023/205 30 € 04.07.2023 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 6/2023 - obec
DF2023/204 20,5 € 04.07.2023 Mestské kultúrne stredisko Novomestský spravodajca r. 2023
DF2023/203 16,58 € 04.07.2023 TOP SERVIS IT, a.s. Vyúčtovanie kópií 6/2023
DF2023/202 197,4 € 04.07.2023 MADE, s.r.o. Systémová podpora URBIS 7.-9./23
DF2023/201 -12,19 € 03.07.2023 SPP a.s. Záloha plyn 4.5.-28.6.2023 - č. 143
DF2023/200 46,8 € 30.06.2023 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 6/2023
DF2023/199 57,6 € 30.06.2023 SH systém s.r.o. Služba zverejnene.sk do 30.6.2024
DF2023/198 117 € 30.06.2023 Max DRIVE, s.r.o. Prenájom MV Škoda Scala TN673HI 30.6.-3.7.
DF2023/197 193,16 € 30.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 6/2023
DF2023/196 1019,9 € 29.06.2023 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravovacie poukážky
DF2023/195 75,6 € 26.06.2023 Progma Toner do tlačiarne, servis tlačiarne
DF2023/194 90 € 26.06.2023 WOODLINE - Ing. Igor Trúšik Revizo SM - oprava strechy na Ševčíkovci
DF2023/193 898,8 € 23.06.2023 RM Gastro - JAZ s.r.o. A-Skriňa chlad. MRFvc-5501 do KD
DF2023/192 22,51 € 22.06.2023 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 22.5.-18.6.2023
DF2023/191 39,6 € 19.06.2023 INISOFT, s.r.o. Servisná podpora k produktom INISOFT 6.6.-29.6.24
DF2023/190 118,8 € 19.06.2023 INISOFT, s.r.o. Softwér ENVITA SK - verzia 2.1 odpady
DF2023/189 370 € 19.06.2023 Pavel Kumpan-AGK servis Čistenie potrubia - frézovanie v Stokoch
DF2023/188 2600,5 € 19.06.2023 AQUA-Kubiš, s.r.o. Výmena kanalizačného potrubia v Stokoch
DF2023/187 1369,2 € 19.06.2023 PreVak, s.r.o. Laboratórny rozbor vody - 9.5.2023
DF2023/186 70,45 € 16.06.2023 Cichlid Fuljers, s.r.o. Membrána s držiakom-oprava ČOV pri KD
DF2023/185 9968,81 € 15.06.2023 ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa Žací stroj UJ 23 HP, žacie ústrojenstvo UJ new
DF2023/182 681 € 15.06.2023 reklama BARTOŠ, s.r.o. Šnúrka s medailou - Beh oslobodenia
DF2023/181 22,51 € 15.06.2023 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 24.4.-21.5.2023
DF2023/180 749,28 € 09.06.2023 SunBell s.r.o. Čipová časomiera - Beh oslobodenia
DF2023/179 2160 € 09.06.2023 TEVYS AQUA s.r.o. "Kanalizácia Ká",dodatok č. 1 - vypracovanuie
DF2023/178 1108,08 € 09.06.2023 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 5/23
DF2023/177 931,58 € 09.06.2023 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 5/23
DF2023/176 10,55 € 09.06.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 5/23 - 8 b.j.
DF2023/175 170,45 € 09.06.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en.6/23 - obec
DF2023/174 868,91 € 09.06.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 5/23 - VO, Kl.dôch., KD
DF2023/173 16 € 09.06.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 6/23 - Kl.dôch.
DF2023/172 202 € 09.06.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 6/23 - KD
DF2023/171 135 € 09.06.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 6/23 - zdrav.stred.
DF2023/170 51 € 09.06.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 6/23 - PZ
DF2023/169 403,64 € 07.06.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 5/2023 - ČS, Stoky
DF2023/168 16,37 € 05.06.2023 TOP SERVIS IT, a.s. Vyúčtovanie kópií 5/2023
DF2023/167 324 € 05.06.2023 Fidelity Trade, s.r.o. Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 5/23
DF2023/166 378 € 05.06.2023 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 5/23
DF2023/165 54 € 05.06.2023 VJ control, s.r.o. Mobilný internet pre kamerový systém ČS - 5/23
DF2023/164 240 € 05.06.2023 T-MAPY s.r.o. Ročný aktualizačný poplatok za prístup do máp
DF2023/163 30 € 05.06.2023 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 5/2023 - obec
DF2023/162 85 € 02.06.2023 CEREBRUS - PSYCHE, s.r.o. Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča DHZ
DF2023/161 250 € 01.06.2023 Tibor Urban Záhradnícke práce-strihanie živých plotov
DF2023/160 20 € 01.06.2023 SPP a.s. Záloha plyn 6/2023 - č. 143
DF2023/159 5 € 31.05.2023 Slovenská posta Splnomocnenie na preberanie pošty
DF2023/158 46,8 € 30.05.2023 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 5/2023
DF2023/157 165,97 € 30.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 5/2023
DF2023/156 301,2 € 29.05.2023 GETOS, s.r.o. Zvislé dopravné značky s príslušenstvom do obce
DF2023/155 635 € 29.05.2023 Oberfrank Group, s.r.o. Studený vrecovaný asfalt
DF2023/154 360 € 25.05.2023 Gemini Group, s.r.o. Vypracovanie ŽoNFP - "Riešenie migračných výziev
DF2023/153 20 € 25.05.2023 SPP a.s. Záloha plyn 4.5.-31.5.2023 - č. 143
DF2023/152 -299,65 € 25.05.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie plynu 1.1.-15.5.23 - zdrav.stred.
DF2023/151 22,51 € 25.05.2023 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 24.4.- 21.5.2023
DF2023/150 223,92 € 17.05.2023 RM Gastro - JAZ s.r.o. Materiál na vybavenie umývačky riadu - KD
DF2023/149 14992,8 € 15.05.2023 Nitranet, s.r.o. Externé Wifi pre Teba + inštalácia
DF2023/148 629,99 € 15.05.2023 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 4/23
DF2023/147 931,58 € 15.05.2023 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 4/23
DF2023/146 480 € 11.05.2023 Ako zachrániť život, s.r.o. Kurz prvej pomoci pre DHZ
DF2023/144 314,21 € 09.05.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 4/2023 - ČS, Stoky
DF2023/143 797,2 € 09.05.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 4/23 - VO, Kl.dôch.
DF2023/142 2160 € 09.05.2023 N.M. - Audit, s.r.o. Overenie IUZ a KUZ za rok 2021
DF2023/141 122,4 € 09.05.2023 CWS-boco Slovensko s.r.o. Dávkovač maxi, pierové utierky
DF2023/140 22,51 € 09.05.2023 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 27.3.-23.4.2023
DF2023/138 202 € 09.05.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 5/23 - KD
DF2023/137 135 € 09.05.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 5/23 - zdrav.stred.
DF2023/136 51 € 09.05.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 5/23 - PZ
DF2023/135 452,73 € 09.05.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 4/2023 - KD
DF2023/134 259,2 € 09.05.2023 Fidelity Trade, s.r.o. Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 4/23
DF2023/133 204 € 05.05.2023 Poradca podnikatela s.r.o Verejná správa SR - ročný prístup
DF2023/132 39,34 € 05.05.2023 TOP SERVIS IT, a.s. Vyúčtovanie kópií 4/2023
DF2023/131 1200 € 05.05.2023 sCOOLing, s.r.o. Spracovanie žiadosti o NFP-Rozvoj odpadového hosp.
DF2023/130 54 € 05.05.2023 VJ control, s.r.o. Mobilný internet pre kamerový systém ČS - 4/23
DF2023/128 12,55 € 05.05.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 4/23 - 8 b.j.
DF2023/127 182 € 05.05.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en.5/23 - obec
DF2023/129 378 € 04.05.2023 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/23
DF2023/126 34,99 € 04.05.2023 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 4/2023 - obec
DF2023/125 193,2 € 03.05.2023 E K O T E C s.r.o. Ročná kontrola multifunkčného ihriska
DF2023/124 114,6 € 02.05.2023 SOFTIP a.s. Podpora APV 4.-6./23
DF2023/123 164,48 € 28.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 4/2023
DF2023/122 120 € 28.04.2023 GETOS, s.r.o. Prenájom zostavy DDZ - Beh oslobodenia
DF2023/121 644,4 € 26.04.2023 Systém inž.služieb s.r.o. Oprava chlórovacieho zariadenia - vodné
DF2023/120 1351,68 € 25.04.2023 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravovacie poukážky
DF2023/119 352,22 € 20.04.2023 Mesto Nove Mesto n/V-SUS Činnosť stavebného úradu za I. štvrťrok 2023
DF2023/118 621,76 € 20.04.2023 OLYMP ERBY, s.r.o. Vlajky na budovu - SR, EÚ, Ká, tabule OcU, MU
DF2023/117 820 € 19.04.2023 Snowca, s.r.o. Organizovanie Behu oslobodenia
DF2023/116 490 € 19.04.2023 Ing. Pavol Cmarko Domeranie pre projekt predĺženia kanaliz. zberačov
DF2023/115 45 € 19.04.2023 Silvia Pavlechová Spomienkový veniec - Beh oslobodenia
DF2023/114 193,2 € 18.04.2023 REDES Bannery, plagáty, pozvánky, vstupenky - BO
DF2023/113 54 € 14.04.2023 VJ control, s.r.o. Mobilný internet pre kamerový systém ČS - 3/23
DF2023/112 16 € 14.04.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 4/23 - Kl.dôch.
DF2023/111 202 € 14.04.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 4/23 - KD
DF2023/110 135 € 14.04.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 4/23 - zdrav.stred.
DF2023/109 51 € 14.04.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 4/23 - PZ
DF2023/108 12,55 € 14.04.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 3/23 - 8 b.j.
DF2023/107 182 € 14.04.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en.4/23 - obec
DF2023/106 43 € 14.04.2023 3G s.r.o. Poháre - Beh oslobodenia
DF2023/105 661,2 € 14.04.2023 Nier Fine Wines SK, s.r.o. Reklamné predmety s logom firmy
DF2023/104 629,99 € 14.04.2023 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 3/23
DF2023/103 931,58 € 14.04.2023 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 2/23
DF2023/102 232,26 € 12.04.2023 AVE-MOTO, s.r.o. Oprava Fabie
DF2023/101 1427,21 € 12.04.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 3/23 - KD, VO, Kl.dôch.
DF2023/99 28,9 € 11.04.2023 TOP SERVIS IT, a.s. Vyúčtovanie kópií 3/2023
DF2023/98 311,84 € 11.04.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 2.3.-31.3.2023 - ČS, Stoky
DF2023/97 144 € 11.04.2023 Topset-Ing.Vlcek Aktualizácia programu - Voda 2023
DF2023/96 259,2 € 11.04.2023 Fidelity Trade, s.r.o. Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 3/23
DF2023/95 184,8 € 11.04.2023 SE-PRA EKO s.r.o. Prepreva drevotriesky - odpad
DF2023/94 199 € 11.04.2023 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. isamosprava.sk - licencia na 1 rok
DF2023/100 55,4 € 11.04.2023 Progma Tonery do tlačiarní
DF2023/93 549,12 € 06.04.2023 MENERT s.r.o. Overenie a oprava vodomerov
DF2023/92 378 € 06.04.2023 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 3/23
DF2023/91 255 € 06.04.2023 CEREBRUS - PSYCHE, s.r.o. Psychotesty pre DHZ
DF2023/90 30 € 03.04.2023 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 3/2023 - obec
DF2023/89 197,4 € 03.04.2023 MADE, s.r.o. Systémová podpora URBIS 4.-6./23
DF2023/88 150 € 03.04.2023 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby - marec
DF2023/87 171,5 € 30.03.2023 3G s.r.o. Medaily, poháre - Beh oslobodenia
DF2023/86 22,51 € 30.03.2023 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 27.2.-26.3.2023
DF2023/85 166,63 € 29.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 3/2023
DF2023/84 58 € 24.03.2023 Ľubor Sevald Oprava plyn. kotla na byte v ZŠ
DF2023/83 116,28 € 24.03.2023 RM Gastro - JAZ s.r.o. Chafing el. GN 1/1
DF2023/82 213,3 € 23.03.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k el.en. č. 222
DF2023/81 100 € 21.03.2023 Mikroregion Be-ZV-Bez Členský príspevok na rok 2023
DF2023/80 1351,68 € 21.03.2023 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravovacie poukážky
DF2023/79 70 € 20.03.2023 Daniela Mošková Veniec k Hurbanovmu pamätníku
DF2023/78 399,84 € 14.03.2023 PreVak, s.r.o. Laboratórny rozbor vody - 7.2.2023
DF2023/77 16 € 14.03.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 3/23 - Kl.dôch.
DF2023/76 202 € 14.03.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 3/23 - KD
DF2023/75 135 € 14.03.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 3/23 - zdrav.stred.
DF2023/74 51 € 14.03.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 3/23 - PZ
DF2023/73 182 € 14.03.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en.3/23 - obec
DF2023/72 13,19 € 14.03.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 1.3.2023 - ČS, Stoky
DF2023/71 558,42 € 14.03.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 2/23 - ČS, Stoky
DF2023/70 1448,23 € 14.03.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en.2/23 - KD, VO, Kl.dôch.
DF2023/69 9,24 € 14.03.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 1.3.-6.3.2023 - 8 b.j.
DF2023/68 573,3 € 13.03.2023 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 2/23
DF2023/67 931,58 € 13.03.2023 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 1/23
DF2023/66 618 € 08.03.2023 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 2/23
DF2023/65 1000 € 08.03.2023 Projekty Európskych spoločenstiev Monitorovacie správy za rok 2021, 2022
DF2023/64 54 € 07.03.2023 VJ control, s.r.o. Mobilný internet pre kamerový systém ČS - 2/23
DF2023/63 1159,2 € 07.03.2023 CEVO s.r.o. Audit verejného osvetlenia Kálnica
DF2023/62 34,97 € 07.03.2023 TOP SERVIS IT, a.s. Vyúčtovanie kópií 2/2023
DF2023/61 150 € 07.03.2023 NTVS, s.r.o. Grafická inzercia "Beh oslobodenia"
DF2023/60 30,6 € 06.03.2023 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 2/2023 - obec
DF2023/59 194 € 03.03.2023 Fidelity Trade, s.r.o. Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 2/23
DF2023/58 22,51 € 02.03.2023 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 30.1. - 26.2.2023
DF2023/57 150 € 02.03.2023 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby-vypracovanie návrhov zmlúv
DF2023/56 2320,5 € 02.03.2023 LABEKO, s.r.o. Odber a analýza vody - vodné zdroje
DF2023/55 113,1 € 02.03.2023 LilAdel, s.r.o. Pranie a žehlenie obrusov
DF2023/54 167,73 € 02.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 2/2023
DF2023/53 46,8 € 01.03.2023 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 2/2023
DF2023/52 186 € 24.02.2023 Peter Haring PD dočasnej zmeny organizácie cestnej premávky
DF2023/51 15,96 € 24.02.2023 SOZA Reprodukovaná hudba MR 2023
DF2023/50 43,06 € 24.02.2023 Websupport, s.r.o. kalnica.sk /doména/
DF2023/49 276,62 € 23.02.2023 Durdik Dusan DD Oprava VO
DF2023/48 1059,62 € 23.02.2023 Durdik Dusan DD Oprava VO
DF2023/47 179,52 € 21.02.2023 CWS-boco Slovensko s.r.o. Mydlová pena, papierové uteráky, papier
DF2023/46 16 € 21.02.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 2/23 - Kl.dôch.
DF2023/45 202 € 21.02.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 2/23 - KD
DF2023/44 135 € 21.02.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 2/23 - zdrav.stred.
DF2023/43 51 € 21.02.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 2/23 - PZ
DF2023/42 15 € 21.02.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en.2/23 - 8 b.j.
DF2023/41 182 € 21.02.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en.2/23 - obec
DF2023/40 42 € 17.02.2023 REDES Tlač kariet - blahoželanie
DF2023/39 60 € 14.02.2023 NTVS, s.r.o. Grafická inzercia "Fašiangy-zabíjačka"
DF2023/5 32,86 € 11.02.2023 SAMNET-inf.system samospr Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch
DF2023/38 606,37 € 10.02.2023 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 1/23
DF2023/37 826,33 € 10.02.2023 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 1/23
DF2023/36 54 € 10.02.2023 VJ control, s.r.o. Mobilný internet pre kamerový systém ČS - 1/23
DF2023/35 20,16 € 08.02.2023 REDES Výroba vizitiek -. starosta
DF2023/34 519,57 € 08.02.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 1/23 - ČS, Stoky
DF2023/33 1722,15 € 08.02.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en.1/23 - KD, VO, Kl.dôch.
DF2023/32 378 € 06.02.2023 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 1/23
DF2023/31 324 € 06.02.2023 Fidelity Trade, s.r.o. Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 1/23
DF2023/29 30,07 € 03.02.2023 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 1/2023 - obec
DF2023/28 1351,68 € 03.02.2023 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravovacie poukážky
DF2023/27 22,51 € 03.02.2023 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 1.1. - 29.1.2023
DF2023/26 14,62 € 03.02.2023 TOP SERVIS IT, a.s. Vyúčtovanie kópií 1/2023
DF2023/25 50 € 03.02.2023 Rábara Peter Odborná prehl. na plyn.zariad.- zdrav.str.
DF2023/24 130 € 03.02.2023 Rábara Peter Odborná prehl. na plyn.zariad.- OcÚ, KD
DF2023/23 40 € 03.02.2023 Rábara Peter Odborná prehl. na plyn.zariad.- byt ZŠ
DF2023/22 100 € 03.02.2023 Rábara Peter Odborná prehl. na plyn.zariad.- Pohost.,Sl.pošta
DF2023/21 50 € 03.02.2023 Rábara Peter Odborná prehl. na plyn.zariad.- PZ
DF2023/30 15 € 02.02.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en.1/23 - 8 b.j.
DF2023/20 182 € 02.02.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en.1/23 - obec
DF2023/19 16 € 02.02.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 1/23 - Kl.dôch.
DF2023/18 202 € 02.02.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 1/23 - KD
DF2023/17 135 € 02.02.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 1/23 - zdrav.stred.
DF2023/16 51 € 02.02.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 1/23 - PZ
DF2023/15 180 € 01.02.2023 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby
DF2023/14 166,4 € 30.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 1/2023
DF2023/13 114,6 € 30.01.2023 SOFTIP a.s. Podpora APV 1.-3./23
DF2023/12 120 € 23.01.2023 TextilEco a.s.- org. zložka Umiestnenie kontajnerov na rok 2023
DF2023/11 280 € 23.01.2023 Ľubor Sevald Ročný servis plynového kotla - 8 b.j.
DF2023/10 91,8 € 23.01.2023 JR-Centrum s.r.o. Stravovanie - Referendum
DF2023/9 96 € 20.01.2023 REX plus, s.r.o. Vývoz a skládkovanie fekálií z OcÚ
DF2023/8 20,77 € 20.01.2023 Vlajky.EU s.r.o. Slovenská zástava - Referendum
DF2023/7 10,67 € 18.01.2023 Slovenská posta Poštové poukážky
DF2023/6 55 € 12.01.2023 Ľubor Sevald Výmena izbového termostatu-byt č. 5 8 b.j.
DF2023/4 988 € 05.01.2023 Awylla Slovakia s.r.o. Komunálny posýpač 500l
DF2023/3 1560 € 04.01.2023 Galileo Corporation s.r.o. Výroba www stránok-doména www.kalnica.sk 2023
DF2023/2 175 € 03.01.2023 MADE, s.r.o. Systémová podpora URBIS 1.-3./23
DF2023/1 1228,8 € 02.01.2023 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravovacie poukážky

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: