Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/145 86,36 € 06.06.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia VO 5/2023
DF2023/144 209,23 € 06.06.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU 5/2023
DF2023/143 90 € 06.06.2023 SIVOŇ s.r.o. Oprava verejného osvetlenia
DF2023/142 61,2 € 06.06.2023 CMT Group s. r. o. Odvoz odpadu(120l)biol.rozlož.kuchynský odpad 5/23
DF2023/141 142,8 € 06.06.2023 R.Š. Plus, s.r.o. Rhennocol AQUA- nater na 9 bj( na podbitie)
DF2023/140 113 € 01.06.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 6/2023
DF2023/139 97,88 € 01.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Telefón, mobil, internet : 1.5.-31.5.2023
DF2023/138 1241,68 € 01.06.2023 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie objemného odpadu za 2023/5
DF2023/137 97,45 € 01.06.2023 SH systém, spol. s r.o. Vyúč.prác nad rámec- system.kontrola počítačov
DF2023/136 101,4 € 31.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Deň matiek-občerstvenie
DF2023/135 683,1 € 31.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 5/2023
DF2023/134 206,6 € 31.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 5/2023
DF2023/133 303,06 € 31.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 5/2023
DF2023/132 14 € 31.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ Krásna Ves
DF2023/131 75,6 € 31.05.2023 COMTEC s. r. o. Záloha dát Backup Cloud za 5/2023
DF2023/130 223 € 30.05.2023 SIVOŇ s.r.o. Oprava VO-14ks svietidiel poškod.po zásahu blesku
DF2023/129 38,4 € 30.05.2023 Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. Bánovcké noviny 50 ks do 31.5.2023
DF2023/128 217,46 € 25.05.2023 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Vyúč.nájom far.multif.zar. bizhub C257i 3-5/2023
DF2023/127 126,5 € 19.05.2023 PILEXIT, s.r.o. Hlava žacia poloautomat,lanko,rezač laniek
DF2023/126 170 € 19.05.2023 Richard Krajčík - FENIX Aktual.dokumentácie GDPR
DF2023/125 100,8 € 18.05.2023 ALCO.SK, s. r. o. 1/4 ročná prehliadka a skúška sys.narušenia objekt
DF2023/124 580 € 18.05.2023 BÉREŠ INTRO s.r.o. Orez stromov na cintoríne v obci Krásna Ves
DF2023/123 260,73 € 18.05.2023 Hossa family, s. r. o. Tovar do MŠ Krásna Ves 5/2023
DF2023/122 450 € 12.05.2023 AE group, s.r.o. Služby- realiz.verej.obst.:Prestavba časti objektu
DF2023/121 65,22 € 12.05.2023 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C257i 2023/5
DF2023/120 516,1 € 10.05.2023 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie objemného odpadu za 2023/4
DF2023/119 19 € 10.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2023/118 227,4 € 09.05.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU 4/2023
DF2023/117 124,2 € 09.05.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia VO 4/2023
DF2023/116 61,2 € 05.05.2023 CMT Group s. r. o. Odvoz odpadu(120l)biol.rozlož.kuchynský odpad 4/23
DF2023/115 183 € 05.05.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 5/2023
DF2023/114 125,26 € 05.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Telefón, mobil, internet : 1.4.-30.4.2023
DF2023/113 883,56 € 05.05.2023 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie zmes. komun. odpadu za 2023/4
DF2023/112 206,6 € 05.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 4/2023
DF2023/111 14 € 05.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ Krásna Ves
DF2023/110 567,6 € 05.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 4/2023
DF2023/109 341,27 € 05.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 4/2023
DF2023/108 195,2 € 28.04.2023 Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie Členské na rok 2023
DF2023/107 75,6 € 28.04.2023 COMTEC s. r. o. Záloha dát Backup Cloud za 4/2023
DF2023/106 960 € 28.04.2023 AS EKO s.r.o. Spracovanie žiadostí o podporu formou dotácie
DF2023/99 65,4 € 26.04.2023 ESAT, s.r.o. Akumulátor gelový 12V - miestny rozhlas
DF2023/105 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2988
DF2023/104 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2987
DF2023/103 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2986
DF2023/102 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2984
DF2023/101 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2982
DF2023/100 3,6 € 26.04.2023 3W SLOVAKIA s.r.o. Zverejňovanie náj.zmlúv(hrobové miesta) na CRZ .
DF2023/98 54 € 24.04.2023 COMTEC s. r. o. Servisný úkon-oprava nefunkč.internetu
DF2023/97 484 € 24.04.2023 Združenie miest a obcí Slovenska Mimoriadny členský príspevok (IS DCOM) 2023
DF2023/96 211,51 € 24.04.2023 Hossa family, s. r. o. Tovar do MŠ Krásna Ves 4/2023
DF2023/95 104,16 € 24.04.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Poskytnutie grafických info z Geoportálu.
DF2023/94 1506,77 € 24.04.2023 Spoločný obecný úrad Úhrada preddavku na 2Q2023, vyúčtovanie 1Q2023
DF2023/93 30 € 17.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k exist. telekom.zariadení siete Slovak
DF2023/92 167,52 € 13.04.2023 Hossa family, s. r. o. Tovar do MŠ Krásna Ves 4/2023
DF2023/91 282 € 13.04.2023 SH systém, spol. s r.o. Správa a údržba tech.a prog.vybavenia 4-6/2023
DF2023/90 78,98 € 13.04.2023 Sunnysoft s.r.o. Baterie pre MOTOROLA CP 2ks
DF2023/89 9,8 € 13.04.2023 ŠEVT a.s. Osvedčenie o získanípredprim.vzdel. v MŠ 10ks
DF2023/88 23 € 13.04.2023 RZMOSP Škol.:Konsolidovaná účto závierka v samospráve
DF2023/87 1563,67 € 13.04.2023 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za 3/2023
DF2023/86 685,15 € 13.04.2023 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za 1/2023
DF2023/85 19 € 11.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2023/84 65,22 € 11.04.2023 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C257i 2023/4
DF2023/83 61,2 € 11.04.2023 CMT Group s. r. o. Odvoz odpadu(120l)biol.rozlož.kuchynský odpad 3/23
DF2023/82 238,68 € 06.04.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU 3/2023
DF2023/81 150,71 € 06.04.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia VO 3/2023
DF2023/80 376 € 06.04.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 4/2023
DF2023/79 90,3 € 06.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Telefón, mobil, internet : 1.3.-31.3.2023
DF2023/78 206,6 € 31.03.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 3/2023
DF2023/77 14 € 31.03.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ Krásna Ves
DF2023/76 757,6 € 31.03.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 3/2023
DF2023/75 450,84 € 31.03.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 3/2023
DF2023/74 884,9 € 31.03.2023 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie zmes. komun. odpadu za 2023/3
DF2023/73 75,6 € 31.03.2023 COMTEC s. r. o. Záloha dát Backup Cloud za 3/2023
DF2023/72 70,8 € 31.03.2023 KONICA MINOLTA spol. s r.o. fareb.multif.zar.bizhub C257i 2023/3- papier 10bal
DF2023/71 795 € 31.03.2023 RZMOSP Škol.:Profes.rast zamestnancov obcí(1xOcU,2xSOcU)
DF2023/70 183 € 27.03.2023 Peter Sivoň Oprava ver.osvetlenie, výrub invázneho stromu
DF2023/69 30 € 27.03.2023 Anna Margolienová Stavebné rozpočtárske práce
DF2023/68 231,99 € 27.03.2023 Hossa family, s. r. o. Tovar do MŠ Krásna Ves 3/2023
DF2023/67 22,8 € 27.03.2023 SOZA Autorská odmena za licenciu na ver.použ.hudob.diel
DF2023/66 23 € 21.03.2023 RZMOSP Školenie:Sociálna oblasť a samospráva
DF2023/65 36 € 21.03.2023 Obec Horné Chlebany Ref. pomer. nákladov za školenie hlav.kontrolóra
DF2023/64 73,78 € 17.03.2023 Hossa family, s. r. o. Tovar do MŠ Krásna Ves 3/2023
DF2023/63 144 € 17.03.2023 Ján Kolník Súkromná autoškola PO-odb. príprava obsluhy mot.píly pre ťažbu dreva.
DF2023/62 65,22 € 13.03.2023 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C257i 2023/3
DF2023/61 143,08 € 13.03.2023 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie majetku - budova MŠ Krásna Ves (372 402,
DF2023/60 240 € 13.03.2023 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby
DF2023/59 253,4 € 13.03.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU 2/2023
DF2023/58 157,14 € 13.03.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia VO 2/2023
DF2023/57 19 € 10.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2023/56 600 € 10.03.2023 STAT-KON s. r. o. Posúdenie mechanickej odolnosti a stability
DF2023/55 847,94 € 06.03.2023 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie zmes. komun. odpadu za 2023/2
DF2023/54 923,88 € 06.03.2023 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie zmes. komun. odpadu za 2023/1
DF2023/53 170,4 € 06.03.2023 ALCO.SK, s. r. o. Zabezpečovací systém 1/4 kontrola
DF2023/52 90,02 € 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Telefón, mobil, internet : 1.2.-28.2.2023
DF2023/51 23 € 06.03.2023 RZMOSP Školenie:Predprimárne vzdelávanie v šk. r. 2023/24
DF2023/50 30,6 € 06.03.2023 CMT Group s. r. o. Odvoz odpadu(120l)biol.rozlož.kuchynský odpad
DF2023/49 38,4 € 02.03.2023 Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. Bánovcké noviny 50 ks do 31.3.2023
DF2023/48 636 € 02.03.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 3/2023
DF2023/47 75,6 € 28.02.2023 COMTEC s. r. o. Záloha dát Backup Cloud za 2/2023
DF2023/46 206,6 € 28.02.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2/2023
DF2023/45 383,81 € 28.02.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2/2023
DF2023/44 14 € 28.02.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ Krásna Ves
DF2023/43 699,7 € 28.02.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 2/2023
DF2023/42 167,51 € 27.02.2023 Hossa family, s. r. o. Tovar do MŠ Krásna Ves 2/2023
DF2023/41 182,07 € 27.02.2023 Hossa family, s. r. o. Tovar do MŠ Krásna Ves 2/2023
DF2023/40 12 € 27.02.2023 Národné lesnícke centrum Poplatok za spracovanie údajov-databáza JPRL
DF2023/39 199,2 € 27.02.2023 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom far.multif.zar.bizhubC257i-vyučt. 12/22-2/23
DF2023/38 221,35 € 21.02.2023 Hossa family, s. r. o. Tovar do MŠ Krásna Ves 2/2023
DF2023/37 65,22 € 21.02.2023 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C257i 2023/2
DF2023/36 556 € 17.02.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Karneval a poch. basy-kapustnica,šišky,zab.tanier
DF2023/35 22,6 € 13.02.2023 Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Chlieb ku kapustnici-pochov basy, karneval 11.2.23
DF2023/34 53,87 € 13.02.2023 PAPERA s.r.o. Hygienické prostriedky do MŠ Krásna Ves
DF2023/33 95 € 13.02.2023 Podžobrácka farma s.r.o. Komunitný plán sociálnych služieb obce,
DF2023/32 188,87 € 10.02.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia VO 1/2023
DF2023/31 242,86 € 10.02.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU 1/2023
DF2023/30 19 € 10.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2023/29 14,4 € 10.02.2023 KROS a.s. Progrm TAXA- DPFO (zamestnanci) za rok 2022
DF2023/28 23 € 07.02.2023 RZMOSP Školenie : Aktuálna novela zákona o slobode inform
DF2023/27 90,24 € 06.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Telefón, mobil, internet : 1.1.--31.1.2023
DF2023/26 809,68 € 01.02.2023 Spoločný obecný úrad Úhrada preddavku na 1Q2023, vyúčtovanie 4Q2022
DF2023/25 670 € 01.02.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 1/2023
DF2023/24 206,6 € 31.01.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 1/2023
DF2023/23 14 € 31.01.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ Krásna Ves
DF2023/22 317,63 € 31.01.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 1/2023
DF2023/21 646,2 € 31.01.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 1/2023
DF2023/20 67,2 € 31.01.2023 COMTEC s. r. o. Záloha dát Backup Cloud 1/2023
DF2023/19 38,4 € 30.01.2023 SLOVGRAM Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obraz.
DF2023/18 674,62 € 25.01.2023 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Združené poistenie majetku obce.
DF2023/17 199 € 23.01.2023 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. isamosprava -licencia 23.1.2023-23.1.2024
DF2023/16 40 € 23.01.2023 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Školenie:prechod kompetencií na nové staveb. úrady
DF2023/15 67,6 € 23.01.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Príprava a upratanie voleb.miestnosti -referendum
DF2023/14 38,78 € 17.01.2023 Hossa family, s. r. o. Tovar do MŠ Krásna Ves
DF2023/13 292,35 € 17.01.2023 Hossa family, s. r. o. Tovar do MŠ Krásna Ves
DF2023/12 48,8 € 17.01.2023 RZMOSP Členský príspevok na rok 2023
DF2023/9 60 € 16.01.2023 TextilEco, a.s. Umiestnenie kontajnerov na šatstvo na rok 2023
DF2023/11 282 € 16.01.2023 SH systém, spol. s r.o. Správa a údržba tech.a prog.vybavenia 1-3/2023
DF2023/10 486 € 16.01.2023 Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Členský príspevok na rok 2023
DF2022/310 573,22 € 13.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia č.145 za 2022
DF2022/309 712,7 € 13.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia MŠ za 2022
DF2022/308 491,52 € 13.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia dom smútku za 2022
DF2022/307 288 € 13.01.2023 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za mesiac 12/2022
DF2022/306 -1768,25 € 13.01.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 2022
DF2023/8 23 € 11.01.2023 RZMOSP Školenie : DPPO v samospráve za rok 2022
DF2023/7 23 € 11.01.2023 RZMOSP Školenie : Povoľovanie výrubu drevín
DF2023/6 23 € 10.01.2023 RZMOSP Školenie : Nové postupy účtovania od 1.1. 2023
DF2023/5 23 € 10.01.2023 RZMOSP Školenie : Účtovnícto a rozpočt. v obciach 2023
DF2022/305 19 € 07.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2023/4 65,22 € 05.01.2023 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C257i 2023/1
DF2022/304 67,2 € 05.01.2023 COMTEC s. r. o. Záloha dát Backup Cloud 12/2022
DF2023/3 59,88 € 02.01.2023 Global Network Systems, s. r. o. Internet Štart na rok 2023
DF2023/2 30 € 02.01.2023 ZPOZ Členské 2023
DF2023/1 93,06 € 02.01.2023 Združenie miest a obcí Slovenska Členské na rok 2023
DF2022/303 156,17 € 02.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia VO za 12/2022
DF2022/302 208,63 € 02.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU za 12/2022
DF2022/301 764,39 € 02.01.2023 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie zmes. komun. odpadu za 2022/12
DF2022/300 91,3 € 02.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Telefón, mobil, internet : 1.12.-31.12.2022

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: