Obec Liptovská Lúžna Obec Liptovská Lúžna

V súvislosti so zmenou zákona nájdete zmluvy zverejnené po 31.3.2022 v Centrálnom registri zmlúv.
Pristúpiť na ne môžete kliknutím na nasledujúce odkazy: Zmluvy dodávateľské | Zmluvy oberateľské

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Mandátna zmluva 30.03.2022 70,00 €/mesiac € Ing. Dušan Hanuljak - BEAN consult pdf - 124,12 kB
Zmluva o zabezpečení propagácie 28.03.2022 100,00 € Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny pdf - 99,06 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Liptovská Lúžna na rok 2022 24.03.2022 1 800,00 € Občianske združenie Liptovskí Lúžňania pdf - 207,77 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Liptovská Lúžna na rok 2022 23.03.2022 1 200,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pdf - 210,51 kB
Dodatok č.3 k zmluve o nájme bytu 18.03.2022 0 € Beloritová Katarína pdf - 157,61 kB
Dodatok k zmluve o nájme bytu č.3 18.03.2022 0 € Mgr. Dobríková Lenka pdf - 157,23 kB
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne 08.03.2022 0 € Sociálna poisťovňa pdf - 246,53 kB
zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 08.03.2022 240,00 € Mesto Ružomberok pdf - 182,21 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Liptovská Lúžna na rok 2022 25.02.2022 5,000,00 € Dychová hudba Lúžňanka pdf - 168,07 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Liptovská Lúžna na rok 2022 23.02.2022 500,00 € FIT SPOLU OZ pdf - 212,07 kB
Dohoda o ukončení zmluvy Z202120773_Z 04.02.2022 0 € Marián Šupa pdf - 128,31 kB
Mandátna zmluva č. 1/2022 03.02.2022 4,956,00 € Urbion sk, s.r. o. pdf - 163,70 kB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 01.02.2022 0 € Archív Tatry s.r.o. pdf - 199,74 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Liptovská Lúžna na rok 2022 21.01.2022 800,00 € Fitness club, RT o.z. pdf - 170,09 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Liptovská Lúžna na rok 2022 20.01.2022 18 245,00 € Obecný futbalový klub pdf - 177,57 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Liptovská Lúžna na rok 2022 20.01.2022 650,00 € Obecný futbalový klub - Kemp mládeže pdf - 166,64 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Liptovská Lúžna na rok 2022 20.01.2022 4 000,00 € Športový klub Cyklistiky Liptovská Lúžna, o.z. pdf - 172,73 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Liptovská Lúžna na rok 2022 19.01.2022 500,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku o.z. pdf - 166,17 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Liptovská Lúžna na rok 2022 18.01.2022 2 000,00 € Folklórna skupiny Lúžňan, o.z. pdf - 161,49 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Liptovská Lúžna na rok 2022 17.01.2022 1 500,00 € Telovýchovná jednota - Klub slovenských turistov pdf - 165,48 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: