Obec Nová Lehota Obec Nová Lehota

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/77 0 € 12.06.2023 Marius Pedersen, a.s. vývoz KO
DF2023/76 266,45 € 07.06.2023 ZSE Energia a.s. el.energia - vodovod s.č.53
DF2023/75 253 € 07.06.2023 ZSE Energia a.s. el.energia - ocú
DF2023/74 185,88 € 07.06.2023 Kopaniciarska odpadova zneškodnenie odpadu 2,8 t
DF2023/73 250,04 € 06.06.2023 OBEC BOJNA-skládka odpadu za skládkovanie odpadu 3,11 t 5/2023
DF2023/72 120 € 06.06.2023 CMT Group odvoz bioodpadu 5/23
DF2023/71 35,93 € 05.06.2023 T-Com Slovak Telekom a.s. telefón 5/23
DF2023/70 322,5 € 01.06.2023 Oberfrank Group, s.r.o., studený vrecovaný asfalt
DF2023/69 24,9 € 31.05.2023 PETROCOMP - Peter Doskočil internet 5/2023
DF2023/68 99,98 € 18.05.2023 OLYMP ERBY s.r.o. vlajky Eu, SR, obecná
DF2023/67 192,52 € 15.05.2023 Kopaniciarska odpadova zneškodnenie odpadu 2,9 t
DF2023/65 7,66 € 15.05.2023 ORANGE Slovensko a.s. mobil 5/23
DF2023/64 94,14 € 15.05.2023 Firma Víno za vývoz kantajnera
DF2023/66 134,4 € 12.05.2023 BOMAT s.r.o. za zneškodnenie odpadu
DF2023/63 248,71 € 10.05.2023 ZSE Energia a.s. el.energia - ocú
DF2023/62 333,25 € 10.05.2023 ZSE Energia a.s. el.energia - vodovod s.č.53
DF2023/61 45 € 09.05.2023 Regionalne ZMO Stredného Považia, RVC publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
DF2023/60 129,44 € 09.05.2023 OBEC BOJNA-skládka odpadu za skládkovanie odpadu 1,61 t
DF2023/59 251,93 € 09.05.2023 Marius Pedersen, a.s. odvoz odpadu
DF2023/58 24,9 € 09.05.2023 PETROCOMP - Peter Doskočil internet 6/23

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: