<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF99/2023 -584 € 04.05.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. dodanie elektriny pre OM -verejné osvetlenie
DF223/2022 -152,09 € 09.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčt.spotreby elektriny - verejné osvetlenie obec
DF98/2023 -144 € 04.05.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. Dodanie elektriny pre OM - materská škola
DF218/2022 -117,04 € 06.01.2023 ZSE Energia, a.s. vyúčtov. elektriny verejného osvetlenia IBV Diely
DF100/2023 -88 € 04.05.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. dodanie elektriny pre OM - obecný úrad
DF141/2023 -37,41 € 06.06.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčt.spotreby elektriny - verejné osvetlenie obec
DF221/2022 -8,26 € 09.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčt.spotreby elektriny - čerpadlo odkanalizov.
DF222/2022 -5,71 € 09.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčt.spotreby elektriny - dom smútku
DF130/2023 1,37 € 02.06.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody - spotreba za obdobie
DF14/2023 9 € 24.01.2023 KOMENSKY, s.r.o. sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKomenskyPlus od 23.1.
DF195/2023 12,4 € 31.07.2023 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ Tlačivá pre materskú školu
DF77/2023 13,2 € 11.04.2023 INTA, s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF51/2023 13,2 € 09.03.2023 INTA, s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF226/2022 13,2 € 10.01.2023 INTA, s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF198/2023 13,2 € 02.08.2023 INTA, s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF179/2023 13,2 € 10.07.2023 INTA, s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF144/2023 13,2 € 08.06.2023 INTA, s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF110/2023 13,2 € 09.05.2023 INTA, s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF16/2023 13,97 € 25.01.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody - spotreba za obdobie
DF82/2023 14,4 € 12.04.2023 3W Slovakia, s.r.o. Dodanie softvérových služieb - Zverejňovaie zmlúv

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: