<<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/67 1 € 24.04.2023 Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. OZ Piešťany prenájom hrádze na umiestnenie cyklotrasy
DF2023/7 2,59 € 19.01.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné stočné HZ
DF2023/146 2,92 € 08.08.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné stočné HZ
DF2023/86 6,62 € 25.05.2023 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2023/107 8,6 € 22.06.2023 Firesystem s.r.o. Doprava
DF2023/145 9,55 € 08.08.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné stočné cintorín
DF2023/170 9,9 € 19.09.2023 Slovak Telekom Cigaset C575 - telefón
DF2023/6 10,02 € 19.01.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné stočné cintorín
DF2023/69 11,36 € 27.04.2023 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2023/31 11,36 € 02.03.2023 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2023/17 11,36 € 03.02.2023 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2023/153 11,36 € 21.08.2023 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2023/132 11,36 € 24.07.2023 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2022/231 13,9 € 09.01.2023 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2023/5 15,52 € 19.01.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné stočné OÚ
DF2023/73 15,96 € 03.05.2023 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie
DF2023/49 16,1 € 30.03.2023 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2023/168 16,1 € 19.09.2023 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2023/106 16,1 € 23.06.2023 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2023/136 17,88 € 26.07.2023 Websupport s.r.o. opatovce.sk (.sk doména) od 15.8.2023 do 15.8.2024

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: