<<Prvá   <Predošlá   1 z 21    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/387 300 € 02.01.2023 MARŠO, spol. s r. o. Cestná posypová soľ
DF2023/1 175 € 03.01.2023 MADE,spol.s.r.o. Systémová podpora URBIS I.Q.2023
DF2023/3 3,5 € 04.01.2023 Slovenská pošta a.s. Poplatok za spracovanie splnomocnenia
DF2023/2 63,6 € 04.01.2023 SOMI s.r.o. Upgrade programu MZDY na rok 2023
DF2022/394 753,62 € 04.01.2023 ZSE Energia, a.s. El. energia nový KD 12/2022
DF2022/393 15,68 € 04.01.2023 ZSE Energia, a.s. El. energia bar v KD 12/2022
DF2022/392 279,23 € 04.01.2023 ZSE Energia, a.s. El. energia ZS 12/2022
DF2022/391 1998,61 € 04.01.2023 ZSE Energia, a.s. El. energia svadobka, OcU, svadobka a VO 12/2022
DF2022/390 905,14 € 04.01.2023 ZSE Energia, a.s. El. energie VO 12/2022
DF2022/389 47,93 € 04.01.2023 Slovak telecom Bratislava Telekomunikačné služby
DF2022/388 205,2 € 04.01.2023 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. BOZP technik za 4.Q.2022
DF2022/396 2186,23 € 05.01.2023 Marius Pedersen a.s. Odvoz komunálneho odpadu 12/2022
DF2022/395 222,91 € 05.01.2023 Fidelity Trade, s.r.o. Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského
DF2022/397 64,02 € 09.01.2023 Marius Pedersen a.s. Zber vriec na komunál
DF2023/4 32,86 € 10.01.2023 SAMNET inf.system asielanie informácií o dotáciách a grantoch na rok
DF2022/399 1129,1 € 10.01.2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu na skládke odpadu
DF2022/398 39,09 € 10.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby
DF2023/5 28,75 € 11.01.2023 MK hlas s.r.o. Servisný poplatok ROZANA I.Q.2023
DF2023/6 94,8 € 12.01.2023 Slovenská pošta a.s. P.O.BOX - prenájom
DF2022/401 654,74 € 12.01.2023 Mesto Nové Mesto n/V Spoločný úrad samosprávy Stavebný úrad IV.Q.2022

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 21    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: