V súvislosti so zmenou zákona nájdete zmluvy zverejnené po 31.3.2022 v Centrálnom registri zmlúv.
Pristúpiť na ne môžete kliknutím na nasledujúce odkazy: Zmluvy dodávateľské | Zmluvy oberateľské

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o spolupráci 31.03.2022 0 € Obecný športový klub Divinka-Lalinok pdf - 552,04 kB
Zmluva č. 70/2022 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 31.03.2022 0 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pdf - 1722,36 kB
Zmluva č. 60 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 31.03.2022 0 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pdf - 718,65 kB
Dohoda č. 22/25/060/29 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska 23.03.2022 7 909,12 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina pdf - 1427,73 kB
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr 02.03.2022 0 € MADE spol. s.r.o. pdf - 671,87 kB
Mandátna zmluva č.02/2022 17.02.2022 5552 € Urbion sk, s.r.o. pdf - 708,92 kB
Zmluva o dielo č.2/2022 09.02.2022 7080 € Ing. arch. Peter Krajč - AAD pdf - 876,39 kB
Zámenná zmluva 20.01.2022 180 € Mgr.Juraj Brezány a Mgr.Šárka Brezányová pdf - 487,65 kB
Zmluva o združenej dodávke elektriny 19.01.2022 0 € Stredoslovenská energetika, a.s. pdf - 1556,78 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: