Obec Hrachovište Obec Hrachovište

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Kúpna zmluva 04.08.2021 1300 € Mgr.Anna Naďová pdf - 1020,50 kB
Kúpna zmluva 07.07.2021 875 € Róbert Korec pdf - 1593,55 kB
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 02.07.2021 400 € Sociálne Služby Myjava, n.o. pdf - 805,21 kB
Nájomná zmmluva o nájme hrobového miesta 01.07.2021 10 € Romana Bučeková pdf - 937,65 kB
Dodatok ku kúpnej zmluve Isteník, Smrčková 17.05.2021 0 € Ing. Peter Isteník pdf - 669,95 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 11.05.2021 3000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 2348,92 kB
Dodatok ku kúpnej zmluve Ševčovič 04.05.2021 1070 € Ing. Milan Ševčovič pdf - 849,19 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 30.03.2021 0 € Ing. Mária Kasmanová pdf - 3410,99 kB
Kúpna zmluva 09.03.2021 200 € Ing. Peter Isteník pdf - 1773,78 kB
Dodatok ku kúpnej zmluve 02.03.2021 0 € Mgr. Jaroslav Durec pdf - 448,44 kB
Zmluva o zabezpečení zberu použitého rastlinného oleja na území obce 24.02.2021 0 € Miroslav Šutovský - S.E.E.H. pdf - 911,27 kB
Zmluva o budúcej zmluve k zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam 19.02.2021 0 € Milena Miklášová pdf - 1323,06 kB
Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica - MOM) 28.01.2021 0 € Ako zachrániť život s.r.o. pdf - 3439,47 kB
Kúpna zmluva 27.01.2021 105 € Mgr. Jaroslav Durec pdf - 1522,85 kB
Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica - MOM) 21.01.2021 0 € Ako zachrániť život s.r.o. pdf - 3428,20 kB
Zmluva o dielo 07.01.2021 5976 € Agroprojekt Nitra, s.r.o. pdf - 2577,03 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: