Obec Janova Lehota Obec Janova Lehota

V súvislosti so zmenou zákona nájdete zmluvy zverejnené po 31.3.2022 v Centrálnom registri zmlúv.
Pristúpiť na ne môžete kliknutím na nasledujúce odkazy: Zmluvy dodávateľské | Zmluvy oberateľské

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o dielo 01.06.2022 43142 € Oli Ihriská s.r.o. pdf - 664,53 kB
Zmluva o vytvorení diela so súhlasom na jeho použitie 31.03.2022 4148 € Mgr. Richard Lacko, PhD. pdf - 507,04 kB
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice I. etapa 21.03.2022 29789,67 € VB SP s.r.o., r.s.p. pdf - 15579,08 kB
Hromadná licenčná zmluva 23.02.2022 0 € Organizácia kolektívnej správy práv: SOZA - Slovenský zväz autorských práv pdf - 3686,22 kB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 23.02.2022 0 € ICTUS CONSULTING, s.r.o. pdf - 3092,00 kB
Mandátna zmluva 23.02.2022 720 € ICTUS CONSULTING, s.r.o. pdf - 1329,05 kB
Učebná zmluva č. 01/2022 23.02.2022 0 € Klára Martinková pdf - 5277,48 kB
Dohoda číslo 22/27/054/26 18.02.2022 0 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica pdf - 8853,66 kB
Dohoda č. 22/27/054/25 18.02.2022 0 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica pdf - 10678,74 kB
Zmluva o poskytnutí služby 01.02.2022 0 € Space Studio Design s.r.o. pdf - 2856,16 kB
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 27.01.2022 17 € Adam Muller pdf - 991,44 kB
Dodatok 1 k Zmluve č. SHZ0722201504 25.01.2022 0 € ENVI-PAK,a.s. pdf - 2730,76 kB
Zmluva o duálnom vzdelávaní 17.01.2022 0 € Súkromná obchodná akadémia DSA pdf - 6522,67 kB
Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000871/1508/2021 11.01.2022 0 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pdf - 2788,05 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - VS 202101 10.01.2022 0 € EKO-AUDIT, s.r.o. pdf - 3550,06 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: