<<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/3002 180 € 05.01.2021 Ľubomír Ludvik WINDOORS zber a nakladanie s použitým textilom/r.2021
DF2021/3001 9,6 € 05.01.2021 FURA s.r.o. ohlásenia o vzniku odpadov/r.2020
DF2021/3003 72 € 07.01.2021 JUDr. Matúš Hríb, advokát právne poradenstvo/ postup pri sťažn.občan
DF2021/3009-2 73,96 € 10.01.2021 Orange Slovensko, a.s., orange-vyjadrenie k IBV
DF2021/3009-1 54,01 € 10.01.2021 Orange Slovensko, a.s., orange-vyjadrenie k IBV
DF2021/3000 22,8 € 10.01.2021 ESPIK Group s.r.o. kuch.odpad/12.2020
DF2021/3005 272,75 € 14.01.2021 MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT elektroinštal.práce/rek.KSB-schodiš./požiar.východ
DF2021/3004 1298,79 € 14.01.2021 MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT elektroinštal.práce/VO-vianočná výzdoba
DF2021/3009 91,79 € 15.01.2021 Orange Slovensko, a.s., orange-mob.SO/01.2021; 2.spl.SamsungG.-29,-
DF2021/3008 3,08 € 15.01.2021 innogy Slovensko, s.r.o. plyn/OU+MŠ/úroky z omeškania/r.2020
DF2021/3007 216 € 15.01.2021 JUDr. Matúš Hríb, advokát výkon zodpov.os.-GDPR/1.polr.2021
DF2021/3006 50,4 € 15.01.2021 SAD Prešov, a.s. SAD/preprava žiakov/12.2020
DF2021/3017 800 € 27.01.2021 MarVia projekt, s.r.o. PD-územ.roz./Nová IBV2/ SO 01-MK a chodník
DF2021/3010 297 € 27.01.2021 Mgr. Beáta Tarcalová - GEOTAR GP/zamer.stavby/CKN87/2 a 310/9
DF2021/3016 22,8 € 29.01.2021 ESPIK Group s.r.o. kuch.odpad/01.2021
DF2021/4501 26,32 € 31.01.2021 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2021/3011 127,9 € 31.01.2021 Palivá a stavebniny, a.s. makadam 4-8/zimná údržba MK
DF2021/3020 63,5 € 01.02.2021 MITALL, s.r.o. strava/testovanie Covid19/24.01.2021
DF2021/4502 209,02 € 02.02.2021 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/01.2021
DF2021/3022 5152,91 € 02.02.2021 COPASTAV s.r.o. rekonštrukcia HZ/práce naviac

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: