Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/300 91,3 € 02.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Telefón, mobil, internet : 1.12.-31.12.2022
DF2022/301 764,39 € 02.01.2023 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie zmes. komun. odpadu za 2022/12
DF2022/302 208,63 € 02.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU za 12/2022
DF2022/303 156,17 € 02.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia VO za 12/2022
DF2022/304 67,2 € 05.01.2023 COMTEC s. r. o. Záloha dát Backup Cloud 12/2022
DF2022/305 19 € 07.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2022/306 -1768,25 € 13.01.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 2022
DF2022/307 288 € 13.01.2023 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za mesiac 12/2022
DF2022/308 491,52 € 13.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia dom smútku za 2022
DF2022/309 712,7 € 13.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia MŠ za 2022
DF2022/310 573,22 € 13.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia č.145 za 2022
DF2023/1 93,06 € 02.01.2023 Združenie miest a obcí Slovenska Členské na rok 2023
DF2023/10 486 € 16.01.2023 Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Členský príspevok na rok 2023
DF2023/100 3,6 € 26.04.2023 3W SLOVAKIA s.r.o. Zverejňovanie náj.zmlúv(hrobové miesta) na CRZ .
DF2023/101 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2982
DF2023/102 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2984
DF2023/103 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2986
DF2023/104 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2987
DF2023/105 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2988
DF2023/106 960 € 28.04.2023 AS EKO s.r.o. Spracovanie žiadostí o podporu formou dotácie

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: