Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/306 -1768,25 € 13.01.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 2022
DF2023/100 3,6 € 26.04.2023 3W SLOVAKIA s.r.o. Zverejňovanie náj.zmlúv(hrobové miesta) na CRZ .
DF2023/89 9,8 € 13.04.2023 ŠEVT a.s. Osvedčenie o získanípredprim.vzdel. v MŠ 10ks
DF2023/40 12 € 27.02.2023 Národné lesnícke centrum Poplatok za spracovanie údajov-databáza JPRL
DF2023/77 14 € 31.03.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ Krásna Ves
DF2023/44 14 € 28.02.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ Krásna Ves
DF2023/23 14 € 31.01.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ Krásna Ves
DF2023/132 14 € 31.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ Krásna Ves
DF2023/111 14 € 05.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ Krásna Ves
DF2023/29 14,4 € 10.02.2023 KROS a.s. Progrm TAXA- DPFO (zamestnanci) za rok 2022
DF2023/105 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2988
DF2023/104 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2987
DF2023/103 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2986
DF2023/102 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2984
DF2023/101 18 € 26.04.2023 SPP - distribúcia, a.s. Vyd.stanov.k exist. a priebehu plyn.zariad.EPP2982
DF2023/85 19 € 11.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2023/57 19 € 10.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2023/30 19 € 10.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2023/119 19 € 10.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2022/305 19 € 07.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: