<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Dodatok č.4 k zmluve 1020522010 15.11.2018 0 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť pdf - 278,16 kB
Zmluva o dielo -stavebné práce 14.11.2018 28397,52 € ROYAL - STAV s.r.o. pdf - 3139,11 kB
zmluva o výpožičke KRHZ-TN-255-044/2018 29.10.2018 0 € Slovenská republika, zast.Ministerstvom vnútra SR pdf - 778,77 kB
Zmluva o výpožičke 18.10.2018 12647,54 € Slovenská republika, zast.Ministerstvom vnútra SR pdf - 1967,12 kB
Poskytnutie dotacie zo št.rozpočtu prostr.rozpočtu Min.vnútra SR 08.10.2018 28409,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pdf - 2235,51 kB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 18.09.2018 0 € MADE s.r.o. pdf - 1076,66 kB
Príloha č. 2 Zmluvy č. 11010730 o poskytovani služieb v oblasti nakladania s odpadmi 03.09.2018 0 € Marius Pedersen a.s. pdf - 872,05 kB
Kúpna zmluva - J.Minárik 23.07.2018 379 € Jozef Minárik pdf - 794,36 kB
Zmluva o finančnej výpomoci spoločníka spoločnosti 17.07.2018 10726,11 € Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor s.r.o. pdf - 240,23 kB
Zmluva o poskytnutí grantu 12.07.2018 1300 € Nadácia Tesco pdf - 2193,04 kB
Kúpna zmluva - Vladimír Gróf 8 02.07.2018 18275 € Vladimír Gróf pdf - 731,03 kB
Kupna zmluva - stavebny pozemok Vl.Grof 02.07.2018 17075 € Vladimír Gróf pdf - 870,98 kB
Zmluva o poskytovaní technickej služby 30.06.2018 0 € Ladislav Regina pdf - 196,55 kB
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 25.05.2018 0 € Mesto Nové Mesto nad Váhom pdf - 742,76 kB
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 25.05.2018 0 € Spoločná úradovňa samosprávy n.o. pdf - 801,79 kB
Kúpna zmluva - Lucia Godálová 25.05.2018 13875 € Ing. Lucia Godálová pdf - 864,57 kB
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete 22.05.2018 0 € SPP - distribúcia a.s. pdf - 4553,20 kB
Zmluva o spolupráci - školské ovocie 07.05.2018 0 € Plantex pdf - 1221,30 kB
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania 07.05.2018 0 € Stredná odborná škola obchodu a služieb pdf - 1135,85 kB
Kupna zmluva - stavebny pozemok Ján Mikuš 02.05.2018 12675 € Ján Mikuš pdf - 946,05 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: