<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/47 1,09 € 12.03.2021 Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. OZ Piešťany Prenájom častí pozemkov v k.ú. Opatovce, CKN 331/1
DF2021/10 3,56 € 03.02.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné stočné cintorín
DF2021/102 3,71 € 16.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné stočné HZ
DF2021/20 4,58 € 08.02.2021 Lamitec, spol. s.r.o. Kancelárske potreby
DF2021/9 5,94 € 03.02.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné stočné cintorín
DF2021/199 6,64 € 25.11.2021 Slovenský pozemkový fond Nájom pozemku pri KD
DF2021/137 7,76 € 09.08.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné stočné HZ
DF2021/72 8,63 € 29.04.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2021/55 8,63 € 06.04.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2021/210 8,63 € 10.12.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2021/175 8,63 € 14.10.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2021/160 8,63 € 17.09.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2021/16 8,63 € 05.02.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2021/127 8,63 € 22.07.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2021/108 8,63 € 23.06.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2021/49 10,8 € 15.03.2021 Websupport s.r.o. It_opatovce_sk_1 od 1.8.2020 do 1.8.2021
DF2021/165 10,93 € 30.09.2021 COMPS s.r.o. Toner MLT-D1052L 2 ks + doprava
DF2021/138 11,11 € 09.08.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné stočné cintorín
DF2021/87 12,22 € 28.05.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2021/36 12,22 € 05.03.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: