<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 14.10.2021 500 € Jednota dôchodcov Slovenska ZO Opatovce pdf - 578,08 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 14.10.2021 100 € Obec Veľké Bierovce pdf - 586,38 kB
Mandátna zmluva 06.10.2021 2790 € Ing. Marta Slámková pdf - 1977,10 kB
Zmluva o dielo 06.10.2021 2400 € Ing. arch. Zdena Brzá pdf - 2014,63 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 27.09.2021 0 € Klučarová Ľudmila pdf - 548,92 kB
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 27.09.2021 0 € innogy Slovensko s.r.o. pdf - 1684,76 kB
Zmluva o zbere odpadu zn. 2021/Obec_Opatovce 25.09.2021 0 € BOMAT s.r.o. pdf - 1340,49 kB
Zmluva o termínovanom úvere 05.08.2021 57000 € Prima banka Slovensko a.s. pdf - 1816,92 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 22.07.2021 300 € Futbalový klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce - Opatovce pdf - 613,54 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 22.07.2021 500 € Folklórny spevácky súbor Opatovčan n.o. pdf - 629,75 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 20.07.2021 500 € Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce pdf - 676,06 kB
Kúpna zmluva 23.06.2021 5790 € Agroservis - Západ s.r.o. pdf - 2700,08 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 22.06.2021 0 € Dohál Jozef pdf - 549,20 kB
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 17.06.2021 0 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. pdf - 1109,46 kB
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov 01.06.2021 0 € NATUR - PACK a.s. pdf - 2762,62 kB
Nájomná zmluva Dodatok č.3 31.05.2021 0 € Peter Gaža pdf - 314,73 kB
Zmluva o spolupráci 31.05.2021 600 € Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce pdf - 577,76 kB
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - dodatok č. 1 31.05.2021 0 € Prima banka Slovensko a.s. pdf - 597,79 kB
Dotatok č. 2 k Licenčnej zmluve 18.05.2021 0 € MADE s.r.o. pdf - 985,35 kB
Dodatok č. 39 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu 17.05.2021 0 € Marius Pedersen a.s. pdf - 1600,56 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: