<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. obj Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
7/2024 0 € 17.05.2024 Michal Ďureje KUVOMNONT s.r.o. Oprava rozvodov kúrenia v budove Svadobka Pobedim 200
6/2024 0 € 14.03.2024 Ing- Radovan Stacho-GEOSTA Vypracovanie GP na určenie vlastníckych práv pre parcely 1084, 1119/1, 1120/1, k.ú. Pobedim
5/2024 0 € 22.02.2024 Marius Pedersen, a.s. Zber a prepravu odpadu s obsahom škodlivín.
4/2024 0 € 01.02.2024 L-Work Práce na Obecnom účelovom zariadení - Svadobka
3/2024 0 € 01.02.2024 TERA green s.r.o Vypracovanie energetického certifikátu ore budovu M3 pobedom,,súp.č. 2
2/2024 0 € 01.02.2024 MayaBe, s.r.o. Služby k Výzve č. SIEA-002-2023-DV-EFRR - Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.
1/2024 0 € 19.01.2024 Michal Ďureje KUVOMNONT s.r.o. Oprava rozvodov kúrenia v budove ZS Pobedim 255

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: