Obec Slatinka nad Bebravou Obec Slatinka nad Bebravou

V súvislosti so zmenou zákona nájdete zmluvy zverejnené po 31.3.2022 v Centrálnom registri zmlúv.
Pristúpiť na ne môžete kliknutím na nasledujúce odkazy: Zmluvy dodávateľské | Zmluvy oberateľské

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o spolupráci 29.05.2024 0 € Kúpele Trenčianske Teplice a.s.
Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1691/2013 29.05.2024 480,60 € MADE spol s.r.o pdf - 367,15 kB
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov 01.03.2024 0 € ELEKOS pdf - 216,03 kB
Zmluva o umiestnení telekomunikačného zariadenia 01.03.2024 60 € Global Network Systems, s.r.o pdf - 216,03 kB
Zmluva o výpožičke 01.03.2024 0 € ZŠ Slatina s materskou školou v Slatine nad Bebravou pdf - 623,57 kB
Rámcová zmluva č. 01/2024 o nakladaní s komunálnym odpadom - zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 01.01.2024 21500 € TEDOS spol. s.r.o pdf - 1743,93 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: