Obec Slatinka nad Bebravou Obec Slatinka nad Bebravou

V súvislosti so zmenou zákona nájdete zmluvy zverejnené po 31.3.2022 v Centrálnom registri zmlúv.
Pristúpiť na ne môžete kliknutím na nasledujúce odkazy: Zmluvy dodávateľské | Zmluvy oberateľské

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 26.09.2023 0 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánke pdf - 4610,00 kB
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať 08.08.2023 0 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pdf - 1891,29 kB
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb 08.08.2023 0 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pdf - 1508,35 kB
Zmluva o spolupráci 21.06.2023 0 € Kúpele Trenčianske Teplice pdf - 4262,45 kB
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorenej 30.9.2019 01.06.2023 0 € TEDOS, spol s.r.o pdf - 389,53 kB
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom 01.06.2023 0 € TEDOS, spol s.r.o pdf - 336,66 kB
Nájomná zmluva na časť kultúrneho domu 30.01.2023 220 € Občianske združenie Športové centrum pdf - 2732,08 kB
Zmluva o prenájme hrobového miesta 03.01.2023 9,125 € Františka Fidriková pdf - 25,08 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: