Obec Trenčianska Turná Obec Trenčianska Turná

V súvislosti so zmenou zákona nájdete zmluvy zverejnené po 31.3.2022 v Centrálnom registri zmlúv.
Pristúpiť na ne môžete kliknutím na nasledujúce odkazy: Zmluvy dodávateľské | Zmluvy oberateľské

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Nájomná zmluva 31.03.2022 1,544/1m2/rok € VIAKORP, s.r.o. pdf - 1018,00 kB
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie 25.03.2022 0 € HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie pdf - 1386,95 kB
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 22.03.2022 59,72 € Západoslovenská distribučná, a.s., pdf - 1272,68 kB
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 14.03.2022 180 € Slovak Telekom, a.s. pdf - 1950,35 kB
Darovacia zmluva 1/2022 DSS a ZpS 03.03.2022 50 € Zuzana Jamrichová pdf - 243,31 kB
Zmluva o nájme obecného bytu 28.02.2022 0 € Gabriela Vendžúrová pdf - 45,63 kB
Zmluva o nájme obecného bytu 28.02.2022 0 € Ing. Oľga Raganová pdf - 45,45 kB
Zamestnávateľská zmluva č. 00312053 25.02.2022 0 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., pdf - 2042,34 kB
Zmluva o dielo č. 3436 23.02.2022 12,92 / odber € EKO LOG, s.r.o. pdf - 379,64 kB
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 16.02.2022 0 € Obec Trenčianske Stankovce pdf - 609,45 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/ELREVIZIE/2022 14.02.2022 400/1 kurz € ELREVÍZIE s.r.o. pdf - 716,05 kB
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2022 09.02.2022 155 472,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pdf - 676,16 kB
Zmluva o nájme obecného bytu 09.02.2022 0 € Ing. Petra Husárová pdf - 43,25 kB
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 211726-L13.0708.19.0013-ZBZ_KZ 09.02.2022 70/m2 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 2801,85 kB
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 211725-L13.0708.19.0013-ZBZ_VB 09.02.2022 22/m2 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 4317,67 kB
Dodatok č. 32 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 016 11 08.02.2022 2831,21/mesiac € Marius Pedersen, a.s. pdf - 868,20 kB
Dodatok č. 12 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 550 016 21 08.02.2022 286,60 € Marius Pedersen, a.s. pdf - 909,85 kB
Dodatok č. 2 ku Zmluve o poskytnutí služieb v oblasti odpadového hospodárstva 08.02.2022 58054,70 € Marius Pedersen, a.s. pdf - 990,47 kB
Dodatok č. 1 Zmluvy č. CE 018/2019 OÚ TT o nájme nebytových priestorov zatvorenej dňa 26. februára 2019 06.02.2022 0 € AUČTO, s.r.o. pdf - 211,91 kB
Dodatok č. 2 Zmluvy CE č. 011/2018/OÚ TT o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 28. februára 2018 02.02.2022 0 € Ing. Emil Bulko pdf - 201,96 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: