Obec Trenčianske Mitice Obec Trenčianske Mitice

V súvislosti so zmenou zákona nájdete zmluvy zverejnené po 31.3.2022 v Centrálnom registri zmlúv.
Pristúpiť na ne môžete kliknutím na nasledujúce odkazy: Zmluvy dodávateľské | Zmluvy oberateľské

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o pripojení odberných elektr. zariadení 28.03.2022 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 7067,50 kB
Zmluva o poskytnutí finančného daru 28.03.2022 50 € GALMONT EÚ, spol. s r.o. pdf - 99,09 kB
Zmluva o poskytovaní služieb 03.03.2022 290 € PROGRANT, s.r.o. pdf - 2089,54 kB
Zmluva o poskytnutí finančného daru 22.02.2022 138 € Ing. Miroslav Pavlovič pdf - 439,66 kB
Ponukový list - ku Kúpnej zmluve č. 1/2/22 10.02.2022 podľa zmluvy € ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. pdf - 349,54 kB
Kúpna zmlua č. 1/2/22 na dodanie tovaru 10.02.2022 21,252 € ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. pdf - 456,87 kB
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-pevná linka,internet- MŠ 31.01.2022 podľa zmluvy € Slovak Telekom,a.s. pdf - 1551,95 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení diela zo dňa 11. novembra 2019 26.01.2022 podľa zmluvy € Mgr. Igor Zmeták, PhD. pdf - 299,90 kB
Kúpna zmluva 19.01.2022 1750 € Fodrek Róbert pdf - 701,94 kB
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 12. 05. 2021 18.01.2022 podľa zmluvy € Emília Šudíková pdf - 1437,79 kB
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.B/1/2021 17.01.2022 podľa zmluvy € STROJSTAV, spol. s r. o. pdf - 615,88 kB
Dohoda o skončení nájmu 12.01.2022 podľa zmluvy € Ladislav Talian pdf - 1151,62 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 10.01.2022 900 € JUDr. Ing. Katarína Šašková, č. licencie 959 pdf - 584,14 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: