<<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/518 554,26 € 31.12.2022 Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. Zber, preprava a zneškodňovanie komunálnehoodpadu
DF2022/517 45,54 € 31.12.2022 Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. Uloženie odpadov
DF2022/516 27,18 € 31.12.2022 URBITECH s.r.o. Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk
DF2022/515 86,55 € 31.12.2022 Energie2, a.s. El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 12/22
DF2022/514 186,17 € 31.12.2022 Energie2, a.s. El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 12/22
DF2022/513 89,62 € 31.12.2022 Energie2, a.s. El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 12/22
DF2022/512 428,6 € 31.12.2022 Energie2, a.s. El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 12/22
DF2022/511 115,48 € 31.12.2022 Energie2, a.s. El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 12/22
DF2022/510 230,4 € 31.12.2022 BELLIMPEX Poplatok za server merače rýchlosti za rok2022
DF2022/509 78 € 31.12.2022 Slovak Telekom a.s. Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ
DF2022/508 70 € 31.12.2022 Diana Lubellanová Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP
DF2022/507 88,21 € 31.12.2022 Elis Textile Care SK s.r.o. Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ
DF2022/506 27,91 € 31.12.2022 Elis Textile Care SK s.r.o. Prenájom rohoží OcÚ
DF2022/505 99 € 31.12.2022 AQUA PRO EUROPE a.s. Pramenitá voda
DF2022/504 188,16 € 31.12.2022 EKORECYKLING Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad
DF2022/503 30 € 31.12.2022 EKORECYKLING Bio Zber a odvoz odpadu ŠJ
DF2022/502 180 € 30.12.2022 eSYST, s.r.o. Softvér Enex
DF2022/501 180 € 30.12.2022 eSYST, s.r.o. Softvér Prolex
DF2022/500 72 € 28.12.2022 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU Zber textílií, odevov a obuvi 12/22
DF2022/499 925 € 22.12.2022 Adam Podhradský Didaktická pomôcka

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: