<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
102 Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 65/2020 25.06.2020 0 € KRONOSPAN, s.r.o. pdf - 212,65 kB
100 Zmluva 28.05.2020 5600 € Mateusz Bieniek-ARBOR-JOBS pdf - 554,66 kB
Dohoda číslo 20/27/052/5 21.05.2020 0 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica pdf - 758,37 kB
101-1 Servisná zmluva PROFI č. 200502 18.05.2020 0 € Peter Straňák PROFI-SERVIS pdf - 288,26 kB
101 Leasingová zmluva 18.05.2020 354,13 € GRENKELEASING s.r.o. pdf - 117,45 kB
Kúpna zmluva 14.05.2020 0 € Obec Lovča pdf - 907,46 kB
98 Zmluva o dodaní tovarov - "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Lovča" 31.03.2020 14 988 € NITRANET, s.r.o. pdf - 145,00 kB
99 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Lovča 16.03.2020 10 000 € Slovenský futbalový zväz pdf - 6472,61 kB
96 Rámcová kúpna zmluva č. 1 13.03.2020 0 € KREMPEK s.r.o. pdf - 287,54 kB
97 Zmluva o poskytnutí NFP č.Z311071ABR9 10.03.2020 15000 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR pdf - 817,61 kB
95 Zmluva o poskytovaní služieb 10.02.2020 990 € PROGRANT, s.r.o pdf - 127,12 kB
95 Zmluva o dielo 27.01.2020 250 € PROROZVOJ, s.r.o. pdf - 130,27 kB
94 Zmluva o nájme, správe a servise reprografického zariadenia 21.01.2020 14,40 € ABEL-Computer, s.r.o. pdf - 551,31 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: