<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Z M L U V A č. PHZ-OPK1-2018-000635-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 08.11.2018 17507,46 € Ministerstvo vnútra SR pdf - 1021,59 kB
70 Kúpna zmluva 01.11.2018 1029,20 € Vlastimil Pač, Mgr. Lýdia Pačová pdf - 243,08 kB
69 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu na rok 2018 - 802/2018 18.10.2018 8000 € Úrad vlády Slovenskej republiky pdf - 644,22 kB
68 Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb 20.09.2018 0 € Ing. Zuzana Kováčová, audítor pdf - 7748,97 kB
pdf - 7403,64 kB
67 Dodatok č. DBK/18/06/0478 06.09.2018 12€ € Komensky, s.r.o. pdf - 1883,29 kB
65 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA + špecifikácia 03.09.2018 0 € ELT Management Company Slovakia s.r.o. pdf - 368,51 kB
pdf - 481,97 kB
64 Zmluva č. 128431 08U03 03.09.2018 136,243 € Enviromentálny fond pdf - 1983,83 kB
ZMLUVA O  VECNOM BREMENE 25.07.2018 0 € SPP – distribúcia, a.s. pdf - 130,55 kB
54 Zmluva o zbere elektroodpadu 13.07.2018 0,03€/kg € ROVAMI s.r.o. pdf - 6544,19 kB
60 Zmluva č. 368/2018/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 10.07.2018 3500 € Banskobystrický samosprávny kraj pdf - 5779,93 kB
63 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 10.07.2018 0 € MADE spol. s r.o. pdf - 2896,78 kB
62 Zmluva o dielo č. O/55/2018 08.06.2018 0,033€/kg € METAL SERVIS Recycling s. r. o. pdf - 2538,39 kB
pdf - 6555,15 kB
59 Zmluva č. 38 500 24.04.2018 3,000,-€ € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 4543,00 kB
61 Rámcová kúpna zmluva č. 218931 12.03.2018 0 € Bidfood Slovakia, s.r.o. pdf - 1850,09 kB
58 Zmluva č. ZO/2018Z10201 07.03.2018 0 € osobnyudaj.sk, s.r.o. pdf - 9133,79 kB
57 Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodatok 06.03.2018 0 € Slovak Telekom, a.s. pdf - 3054,06 kB
pdf - 3145,38 kB
56 Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organ. a ekon. čin. 22.02.2018 100€ € MOAD, s.r.o. pdf - 3630,73 kB
55 Kúpna zmluva 21.02.2018 0 € GPM VOZ, s.r.o. pdf - 1219,15 kB
53 Rámcová kúpna zmluva 07.02.2018 0 € ŠEVT, a.s. pdf - 3580,31 kB
51 Dohoda č. 18/27/012/1 18.01.2018 0 € ÚPSVaR BŠ pdf - 466,04 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: