<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
86 Zmluva o dodávke mliečnych výrobkov Poľnohospodárskeho družstva Lovčica -Trubín uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a Zákona o potravinách č. 152/95 Z.z. 02.09.2019 0 € Poľnohospodárske družstvo Lovčica - Trubín pdf - 2838,34 kB
85 Dohoda číslo: 19/27/054/34 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť 27.08.2019 0 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica pdf - 485,59 kB
84 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka 20.08.2019 0 € Tropico.sk Z, s.r.o. pdf - 8833,65 kB
82 Zámenná zmluva 10.07.2019 0 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lovča pdf - 481,88 kB
81 Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 30/2019 09.07.2019 0 € Bučina DDD, spol. s r. o. pdf - 2772,70 kB
83 Zmlua o poskytnutí finančnej podpory z Grantového programu OZ ŽK 18.06.2019 300 € Občianske združenie Žiarska kotlina
80 Zmluva o dielo 29.05.2019 5570 € Mateusz Bieniek - Arbor-Jobs pdf - 306,13 kB
Zmluva č. 602/2019/ODDRF o poskytnutní finančnej dotácie na rok 2019 15.05.2019 2000 € Banskobystrický samosprávny kraj pdf - 67,63 kB
78 Zmluva č.39 763 o poskytnutí prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ocrany SR 07.05.2019 3000 € Dobrovoľná požiarna ochrana pdf - 3892,05 kB
77 Zmluva o dielo 28.03.2019 8 544 € Benet Sport, s.r.o. pdf - 253,23 kB
76 Dohoda č. 19/27/50J/17-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 15.03.2019 0 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica pdf - 297,32 kB
75 Dodatok č. 1k zmluve o dielo č. O/55/2018 14.02.2019 0 € METAL SERVIS Recycling s.r.o. pdf - 211,37 kB
74 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-186-02-2015-DO 14.01.2019 0 € ENVIROPOL SK s. r. o. pdf - 1290,16 kB
73 Zmluva o posyktnutí fin.prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 14.01.2019 0 € Obec Hliník nad Hronom pdf - 437,58 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: