<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
77 Zmluva o dielo 28.03.2019 8 544 € Benet Sport, s.r.o. pdf - 253,23 kB
76 Dohoda č. 19/27/50J/17-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 15.03.2019 0 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica pdf - 297,32 kB
75 Dodatok č. 1k zmluve o dielo č. O/55/2018 14.02.2019 0 € METAL SERVIS Recycling s.r.o. pdf - 211,37 kB
74 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-186-02-2015-DO 14.01.2019 0 € ENVIROPOL SK s. r. o. pdf - 1290,16 kB
73 Zmluva o posyktnutí fin.prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 14.01.2019 0 € Obec Hliník nad Hronom pdf - 437,58 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: