Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/125 100,8 € 18.05.2023 ALCO.SK, s. r. o. 1/4 ročná prehliadka a skúška sys.narušenia objekt
DF2023/124 580 € 18.05.2023 BÉREŠ INTRO s.r.o. Orez stromov na cintoríne v obci Krásna Ves
DF2023/123 260,73 € 18.05.2023 Hossa family, s. r. o. Tovar do MŠ Krásna Ves 5/2023
DF2023/122 450 € 12.05.2023 AE group, s.r.o. Služby- realiz.verej.obst.:Prestavba časti objektu
DF2023/121 65,22 € 12.05.2023 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C257i 2023/5
DF2023/120 516,1 € 10.05.2023 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie objemného odpadu za 2023/4
DF2023/119 19 € 10.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2023/118 227,4 € 09.05.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU 4/2023
DF2023/117 124,2 € 09.05.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia VO 4/2023
DF2023/116 61,2 € 05.05.2023 CMT Group s. r. o. Odvoz odpadu(120l)biol.rozlož.kuchynský odpad 4/23
DF2023/115 183 € 05.05.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 5/2023
DF2023/114 125,26 € 05.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Telefón, mobil, internet : 1.4.-30.4.2023
DF2023/113 883,56 € 05.05.2023 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie zmes. komun. odpadu za 2023/4
DF2023/112 206,6 € 05.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 4/2023
DF2023/111 14 € 05.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ Krásna Ves
DF2023/110 567,6 € 05.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 4/2023
DF2023/109 341,27 € 05.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 4/2023
DF2023/108 195,2 € 28.04.2023 Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie Členské na rok 2023
DF2023/107 75,6 € 28.04.2023 COMTEC s. r. o. Záloha dát Backup Cloud za 4/2023
DF2023/106 960 € 28.04.2023 AS EKO s.r.o. Spracovanie žiadostí o podporu formou dotácie

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: