Obec Neporadza Obec Neporadza

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o poskytnutí služieb TN136/2020 02.07.2020 24 € ALATERE, s.r.o. pdf - 2447,50 kB
Zmluva o inzercií 24.06.2020 94,56 € REGIONPRESS. s.r.o. pdf - 847,30 kB
Zmluva o dielo č. 2/2020 20.05.2020 205832,59 € BUCHEL PETER s.r.o. pdf - 198,50 kB
Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve 04.05.2020 258 € TENDERnet s.r.o. pdf - 642,05 kB
Zmluva o grantovom účte 27.04.2020 0 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 464,97 kB
Zmluva o nájme lesných pozemkov 22.04.2020 367 € Lesy Slovenskej republiky, odštepný závod Trenčín pdf - 4114,12 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie č. PHZ-OPK1-2019-003540 26.03.2020 11087,40 € Ministerstvo vnútra SR pdf - 3381,63 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 17.03.2020 3000 € DPO SR pdf - 2285,07 kB
Zmluva o poskytnutí služieb č. 33/2020KS 02.03.2020 840 € Mgr. Ing. Katarína Šašková pdf - 2957,14 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2020 22.01.2020 2660 € Telovýchovná jednota Slovan Neporadza pdf - 890,26 kB
Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/S/2020 02.01.2020 960 € Mgr. Iveta Mazáňová pdf - 715,31 kB
Dodatok č. 8 k zmluve č. 77044 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom 02.01.2020 0 € BORINA EKOS s.r.o. pdf - 2351,51 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: